Logga in
Logga in

Två årligt återkommande dagar för säkerhets skull

I juni varje år gör järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare världen över gemensam sak för att uppmärksamma riskerna med spårspring samt påminna om vikten av att vara uppmärksam vid korsningar mellan väg och järnväg.

Järnvägen är säker, men det är en säkerhet som bygger på att varningssignaler och skyltar som visar var det är förbjudet och var det är tillåtet att passera järnvägen respekteras. Järnvägsfordon är tunga och har lång bromssträcka, dessutom finns strömförande ledningar som det kan räcka att komma nära för att en olycka ska ske.

– De flesta förstår att järnvägarna bara är till för tåg, men det finns de som tar onödiga risker genom att vistas på eller nära spåret, som smiter under bommar eller som nonchalera varningssignaler. Chansa aldrig - tågen kör snabbt, är tysta och kan varken bromsa eller väja om du skulle råka vara på fel plats säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket.

Där väg och järnväg möts – var alltid uppmärksam

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Varje år omkommer knappt 20 personer i plankorsningsolyckor, men antalet incidenter är mycket större. Tunga vägfordon, som även utgör en fara för personal och passagerare på tåget, finns med i många händelser – även vid korsningar där det finns bommar.

– I år vill vi därför från järnvägsföretagens sida särskilt lyfta problematiken med tunga vägfordon i plankorsningar. Bland våra lokförare finns en ständig oro för att möta tunga vägfordon på spåren. Vi har i år haft en tragisk olycka i Ramseröd, men på näthinnan finns också den mycket allvarliga incidenten där en buss blev stående på spåren på Hisingen. Där var vi sekunder från en katastrof säger Peter Sjöquist, trafiksäkerhetschef på SJ.

– Det är bra att säkerhetsfrågor som obehöriga i spår och säkerhet vid plankorsningar uppmärksammas då de ständigt är aktuella för hela järnvägsbranschen. Vi gör en hel del, och behöver göra mer.  Men vi har ett stort antal plankorsningar, och behovet av säkerhetshöjande åtgärder är större än vad pengarna räcker till. Så återigen, var alltid mycket försiktig och uppmärksam om du ska passera järnvägsspåren. Stanna aldrig på en plankorsning och larma genast via 112 om något hänt, avslutar Maria Krafft.

Varje dag genar någon över ett järnvägsspår. Kanske är det din chef, din kompis eller granne. Hen har kanske inte förstått att spåren är för tågen, även om vi monterar både bommar och stängsel. Att gena över spåren är både livsfarligt och förbjudet.