Logga in
Logga in

Påskens banarbeten

Även om tidpunkten för vårens intåg alltid känns lite oklar råder det däremot absolut ingen tvekan om att påskhelgen alltid innebär ett punktligt startskott för ännu en intensiv banarbetssäsong.

Aldrig tidigare har efterfrågan på hållbara resor och transporter varit så stor som de senaste åren. Att satsningarna på att rusta upp slitna spår och ledningar då också ökat kraftigt välkomnas nog av många. Men i spåren av ett utökat underhåll följer ett kanske inte lika välkommet behov av att tillfälligt stoppa trafiken när våra spår och signaler, växlar och ledningar, ska rustas. Det krävs helt enkelt ett och annat jobbigt stopp för att alla resenärer ska fortsätta kunna vara framtiden på spåren.

Att påsken utgör starten på banarbetssäsongen i södra Sverige hänger samman med att tjälen då har gått ur marken, att snön är borta och att dygnet innehåller fler ljusa timmar. Men framförallt är påsken en helg då det går betydligt färre tåg än det gör en vanlig vardag. Det är därför många arbeten läggs till helger, till nätter och till sommaren.

Ingen eller många punktinsatser

Med start en vecka före påsk börjar information om årets påsk-arbeten visas i olika järnvägsmiljöer och på sociala medier. I dessa annonser har vi sprängt in ett stort antal punkter i budskapet för att illustrera att det i spåren av våra jobb just kommer uppstå en del stopp i spåren. Alltså stopp för att vi ska kunna jobba, men också stopp som vi inser kan innebära ett mer eller mindre jobbigt stopp för dig som önskat kunna ta tåget hela vägen till din påsk-destination. För information om eventuell ersättningstrafik hänvisar vi till det tågbolag du planerat att resa med

Varken våra arbeten, eller informationen kring dem, är dock någon punktinsats utan ingår i ett långsiktigt arbete med att rusta upp och modernisera anläggningen för att öka järnvägens tillförlitlighet. Under hela banarbetsåret 2024 kommer vi därför på olika sätt informera om alla de nödvändiga arbeten som sker i och vid spåren. För med allt fler, allt tyngre och allt snabbare tåg måste också anläggningen i allt högre grad också rustas upp, utvecklas och moderniseras för att kunna möta en ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Så när vi säger att vi är på spåren i framtiden, eller framtiden på spåren, menar vi det både bildligt och bokstavligt.

Årets påskarbeten

Västra stambanan:

Vad: Underhållsarbeten mellan Partille-Alingsås samt arbete med stickspår i Jonsered. Även mindre arbeten görs på andra sträckor under kvälls- och nattetid.
När: 28 mars 22:00 – 1 april 14:00
Påverkan: Inga pendeltåg kör mellan Göteborg-Alingsås under arbetstiden. Även sträckan Töreboda-Gårdsjö norr om Skövde är avstängd samma tider på grund av brounderhåll. Buss ersätter den inställda trafiken.

Västkustbanan:

Vad: Projekt Varbergstunneln genomför bland annat inkopplingar av spår och växlar på sträckan Varberg-Hamra (söder om Åsa). Söderut genomförs även tunnelåtgärder på sträckan Falkenberg-Biskopstorp i Margreteberg och Skogsby.
När: 28 mars 14:00 – 1 april 14:00
Påverkan: Inga tåg kör till/förbi varken Varberg eller Halmstad. Bussersättning från både Varberg och Halmstad till Kungsbacka och Göteborg. Mellan Göteborg och Kungsbacka kör Västtågen, resenärer med Öresundståg får åka med dem den sträckan.

Viskadalsbanan:

Vad: Sträckan Skene-Horred är stängd på grund av arbete med väg 41 mellan Sundholmen-Björketorp. I samband med avstängningen påbörjar vi dessutom ombyggnadsarbete av 16 obevakade plankorsningar mellan Sundholmen-Björketorp. Själva inkopplingen av de nya bevakade plankorsningarna görs först till sommaren.
När: 28 mars 14:00 – 1 april 14:00
Påverkan: Inga tåg kör mellan Borås-Varberg. Buss ersätter.

Norge/Vänerbanan:

Vad: Arbete med Västlänkens anslutning i Olskroken.
När: 29 mars 00:00 – 1 april 14:00
Hur: Inga tåg kör mellan Göteborg C-Gamlestaden. Hänvisning till spårvagn.

Kinnekullebanan:

Vad: Plankorsningsåtgärder på sträckan Håkantorp-Järpås.
När: Kvälls- och nattarbete den 25 mars 21:40 – 29 mars 05:40
Påverkan: Trafikavbrott under arbetstiden. Dagtid går tågen som vanligt.

Bohusbanan:

Vad: Sedan tidigare pågående upprustning av spårtunnlar och kontaktledningsbyte mellan Uddevalla-Stenungsund. Upprustningen beräknas vara färdig hösten 2024. Under påsken pågår även arbeten i Olskroken som stänger även den södra delen av Bohusbanan (från Ytterby) för trafik.
När: Underhållsarbetena mellan Uddevalla-Stenungsund pågår till hösten 2024.
Påverkan: Ingen trafik på södra delen av Bohusbanan från långfredag till och med annandag påsk måndag 1 april kl. 14.00.

Mälarbanan:

Vad: Projekt Mälarbanan bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Under avstängningen arbetar vi på och i närområdet till järnvägen på flera platser vid spårområdet på sträckan Huvudsta – Barkarby. Under påsken sker även underhållsarbeten på sträckan Västerås – Dingtuna – Kolbäck.
När: 28 mars 02:00 – 2 april 04:30 (Huvudsta – Barkarby) respektive 29 mars 00:00 – 2 april 00:00
Påverkan: Avstängningen påverkar all tågtrafik på sträckan Jakobsberg - Stockholm city. SL och SJ sätter in ersättningstrafik.

Citybanan:

Vad: Tunnelunderhåll
När: 29 mars 22:00 – 1 april 05:00
Påverkan: Citybanan är avstängd mellan Stockholm City och Odenplan. SL sätter in ersättningstrafik.

Stångådalsbanan:

Vad: Plankorsningsåtgärder.
När: 30 mars 14:00 – 31 mars 15:00
Påverkan: Avgångar kan ställas in eller ersättas med buss.

Värmlandsbanan:

Vad: Stationsåtgärder inför ombyggnaden av Karlstad C.
När: 28 mars 22:00 – 2 april 05:20
Påverkan: Avgångar kan ställas in eller ersättas med buss.

Godsstråket Hallsberg - Motala:

Vad: Arbeten kopplat till utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Jakobshyttan - Degerön
När: 28 mars 00:00 – 2 april 05:00
Påverkan: Trafik till/från Hallsberg leds om via Mjölby-Norrköping-Katrineholm.

Hamnbanan:

Vad: Inkoppling av sista delen av dubbelspåret på Hamnbanan.
När: Arbetena påbörjas skärtorsdag kl. 14.00 och avslutas måndag 1 april kl. 14.00.
Påverkan: Inga godståg kör på banan.

Järnvägsnätet är ett system där en mängd olika bansträckningar tillsammans binder ihop landet. Det gör att ett stopp i Skåne kan få påverkan på trafiken i Mälardalen. På samma sätt innebär en åtgärd på västkusten också skapar nyttor i östra Sverige. 

Aktuella arbeten på järnvägen