Logga in
Logga in

Trafikverkets ledningsgrupp

Här presenteras Trafikverkets ledningsgrupp.

Roberto Maiorana

Generaldirektör

Foto: Elin Gårdestig

Francisca Ramsberg

Överdirektör

Foto: Johan Nilsson

Hanan Åberg

Säkerhetsdirektör

Foto: Elin Gårdestig

Jennie Magnusson

Tillförordnad chef för den centrala funktionen Juridik och planprövning

Foto: Elin Gårdestig

Patrik Brännström

Chef för den centrala funktionen Ekonomi och styrning

Foto: Elin Gårdestig

Tommy Jonsson

Tillförordnad chef för verksamhetsområde Planering

Ulrika Geeraedts

Programdirektör Nya Stambanor

Foto: Elin Gårdestig

Anna Ericsson

Chef för verksamhetsområde Trafik

Foto: Frida Strand

Patrick Guné

Chef för verksamhetsområde Stora projekt

Foto: Elin Gårdestig

Malin Holen

Chef för verksamhetsområde Underhåll

Foto: Elin Gårdestig

Annika Holmqvist

Chef för verksamhetsområde Investering

Foto: Elin Gårdestig

Niclas Lamberg

Chef för verksamhetsområde Informations och kommunikationsteknik

Foto: Elin Gårdestig

Anna Lihr

Chef för den centrala funktionen Kommunikation

Foto: Patrik Lindström

Daniel Ljunglund

Chef för den centrala funktionen Inköp och logistik

Foto: Elin Gårdestig

Henrik Dider

Chef för den centrala funktionen HR

Foto: Elin Gårdestig

Susanne Skovgaard

Chef för den centrala funktionen Strategisk utveckling

Foto: Patrik Lindström