Logga in
Logga in

Trafikverkets styrelse

Här presenteras styrelsen för Trafikverket.

Britt Bohlin

Tidigare landshövding

Förordnad till 30 juni 2024

Roberto Maiorana

Generaldirektör

Anne-Marie Eklund Löwinder

It-säkerhetsexpert

Förordnad till 30 juni 2026

Mikael Jonsson

Professor

Förordnad till 30 juni 2025

Johnny Magnusson

f.d. Regionstyrelseordförande

Förordnad till 30 juni 2024

Johan Persson

Kommunstyrelseordförande

Förordnad till 30 juni 2024

Thomas Rolén

Generaldirektör Domstolsverket

Förordnad till 30 juni 2024

Brita Saxton

f.d. Generaldirektör Trafikanalys

Förordnad till 30 juni 2026

Anneli Wikner

Verkställande direktör

Förordnad till 30 juni 2026

Per Ängquist

Generaldirektör Kemikalieinspektionen

förordnad till 30 juni 2024

Personalföreträdare

Mikael Sandberg, företrädare för ST (suppleant Airi Aspman Larsson)

Pernilla Wistrand, företrädare för SACO-S (suppleant Viktoria Andersson)

Charlotte Olsson, företrädare för Seko (suppleant Per-Arne Utbult)

Sekreterare

Johan Hallin, sekreterare i styrelsen
Sekreteraren utses av styrelsen.

Kommittéer

Styrelsen har inrättat en Inköpskommitté respektive en Säkerhetskommitté.