Logga in
Logga in

Ekeröleden

Ekeröleden går mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund på Ekerö och är en betalled. Färjeledens längd är 1900 meter och överfartstiden är tio minuter.

Ny prislista från 3 april 2024

Den 3 april 2024 höjer Ekeröleden sina priser på grund av ökade omkostnader. Beslutet togs i Ekerö kommuns fullmäktige och innebär att priserna ökar med 15,6 procent. Exempelvis kostar en enkelresa för en personbil 70 kronor nu och efter höjningen blir det 80 kronor. Ekeröleden drivs av Färjerederiet Trafikverket på uppdrag av Ekerö kommun. Den nya prislistan publiceras här den 3 april

Trafikinformationskartan

Via kartan kan du se förändringar i tidtabeller och eventuell störningsinfo.
Se aktuell information direkt på kartan här.

Du kan även få information om din resa samt eventuella trafikstörningar på något av nedanstående sätt:

Talsvar

Vill du veta när nästa vägfärja går på en viss färjeled, eller kanske kontrollera att färjan går enligt tidtabell? Ring Färjerederiets talsvarstjänst på telefonnummer 0771-65 65 65. Där får du svar dygnet runt, året om. Du kan enkelt söka dig fram till rätt information, genom att följa instruktionen som du får av telefonrösten.

Trafikinformation via sms

Färjerederiets sms-tjänst ger dig information om trafikstörningar. Du prenumererar på tjänsten för Ekeröleden genom att registrera ditt mobilnummer via följande länk: 
Prenumerera på sms-tjänsten för Ekeröleden.

Om du vill avregistrera din prenumeration gör du det på samma ställe. Tjänsten är kostnadsfri.

Gallringsprincipen i dataskyddsförordningen GDPR gör att du behöver förnya din prenumeration var tredje månad, du får då en påminnelse via sms.

Hur du köper en biljett

Huvudprincipen är ett fordon – en elektronisk biljett.  Alla fordon som har registreringsnummer måste lösa biljett. Biljetten är knuten till fordonets registreringsnummer så endast ett fordon kan vara registrerat för din biljett.

Köpet görs innan du kör ombord. Har du av någon anledning missat detta finns möjlighet att genomföra ditt köp senast 30 minuter efter att ombordkörning skett. Du köper din biljett via vår ehandelsplats, via vår app eller i en automat i färjeläget.

En sensor läser av ditt registreringsnummer och kontrollerar att avgiften betalats. Du som resenär ansvarar för att giltig biljett finns registrerad vid verifiering. En kontrollavgift på 700 kronor utfärdas och skickas hem till fordonsägaren om du saknar giltig biljett.Har du Å, Ä eller Ö i ditt registreringsnummer skriver du i stället A eller O.

Ett kamerasystem läser av ditt registreringsnummer och kontrollerar att avgiften betalats. Det är du som resenär som ansvarar för att giltig biljett finns registrerad vid verifiering.

Vi trafikerar Ekeröleden på uppdrag av Ekerö kommun - som är huvudman för leden och fattar beslut om priser och tilläggsavgifter.Köp biljett i appen "Åka Ekeröleden”, en automat i färjeläget eller via vår e-handelsplats.

Prislista Ekeröleden från 2024-04-03

 

Kategori

Enkelresa Förköpskort 10 resor Förköpskort 40 resor 30-dagarskort

Personbil/lätt lastbil
fordon/husbil
< 6 meter

80 kr 600 kr 1 700 kr  1 250 kr
Släpkärra 80 kr 600 kr    
Lätt lastbil/lastbil 2 axlar/traktor/husbil
> 6 meter
200 kr 1150 kr 3350 kr  
Lastbil 3 axlar/traktor med släp 280 kr 1550 kr 5150 kr  
Lastbil med släp/trailer 500 kr      
Buss 280 kr 1550 kr 5150 kr  
Ledbuss, buss med släp 500 kr      
MC, 4-hjuling, 4-hjulig EU moped 40 kr 250 kr    

Mobilkranar

       
2-3 axlar 5000 kr      
4 axlar eller fler 10 000 kr     Ev. eskort ingår

Breda transporter

       
         
         

311 cm och uppåt
via Ekerö

15 000 kr     Ev. eskort ingår

Prislistan gäller från 2024-04-03 tills vidare. Ekeröfärjan reserverar sig för eventuella prisjusteringar. Köp biljett via vår app, automat, e-handel.
Gå in på vår hemsida trafikverket.se/ekeroleden för mer information och resevillkor.

Vem måste köpa biljett på Ekeröleden?

På Ekeröleden behöver du köpa biljett om du har ett fordon med registreringsnummer. Köp helst biljetten innan du kör ombord. Det går även att  köpa en biljett ombord inom 30 minuter efter att du kört på färjan. Om du inte köpt biljett kan du få en tilläggsavgift på 700 kronor. Den skickas hem till fordonsägaren om giltig biljett saknas.

För gående, cyklister och mopeder (klass II) är resan gratis. Barn som är 7 år eller yngre måste åka i vuxens sällskap.

Kontrollera ditt saldo

Har du förköpskort och vill kontrollera ditt saldo så kan du göra det i appen Åka Ekeröleden. Har du inte appen kontrollerar du ditt saldo genom att skicka ett SMS till 72565.
Skriv S mellanslag ditt registreringsnummer. Exempel: S ABC123

Fylla på förköpskort

Förköpskortet går att fylla på innan resorna på det föregående är slut, biljettsystemet lägger till de nya resorna till ditt saldo för det aktuella registreringsnumret.
Har du både förköpskort och 30-dagarskort dras inga resor från förköpskortet så länge ditt 30-dagarskort är giltigt.
Periodkort börjar att gälla från det datumet du genomför köpet.

Villkor

Biljettköp innebär att du godkänner att personuppgifter hanteras enligt Trafikverket Färjerederiets Integritetspolicy. Du som resenär ansvarar för att din biljett finns registrerad på ditt fordon inom satta reseregler/tid. Finns inte giltig biljett vid verifiering utfärdas en tilläggsavgift som skickas automatiskt hem till fordonsägaren.
Ekeröfärjorna förbehåller sig rätten att när nöden så kräver, ändra turlistan utan föregående meddelande eller ekonomisk kompensation.
Vid hög trafikintensitet upphör tidtabellen att gälla och färjorna går i skytteltrafik.

  • Köpta biljetter återlöses ej.
  • Angivna priser inkluderar moms.
  • Biljett gäller endast för det registreringsnummer som anges vid köpet. För byte av fordon på biljetten, se sidan nedan.

Giltighetstid

  • Enkelresa, en överfart inom 7 dygn
  • klippkort (10 och 40 resor), 3 år
  • 30 dagars kort, 30 dygn från köp.

Från och med 4 maj 2021 upphörde parkeringstillstånd att gälla som biljett på Ekeröleden. Fordon utan giltig biljett vid färd på färjan (inklusive fordon med innehavare av parkeringstillstånd) kommer att debiteras tilläggsavgift.

Tilläggsavgiften skickas automatiskt till fordonsägaren.

Bestrida tilläggsavgift

Har du fått en tilläggsavgift som du vill bestrida gör du det skriftligen till kontrollavgift.ekeroleden@trafikverket.se eller

Trafikverket Färjerederiet
Solna Strandväg 98
171 54 Solna

 

Eventuellt bestridande ska ske skriftligen inom 20 dagar. Vi saknar systemstöd för att hantera dessa ärenden via telefon.

Byte av registreringsnummer

Det kommer uppstå situationer då man av olika anledningar byter fordon. Det är då möjligt att begära att tillgodohavandet i resor överförs till ett annat fordon.  Byter du bil måste du begära ett registreringsbyte för ditt förköpskort eller 30-dagarskort. 

Detta kan du göra i appen ”Åka Ekeröleden”  (endast ett byte per dygn är möjligt).
Du som inte har appen måste skicka en skriftlig begäran om byte av registreringsnummer, inklusive giltiga verifieringsuppgifter.

Här kan du skicka in en begäran om byte av registreringsnummer 

Begäran om byte av registreringsnummer som inkommer under vardagar senast klockan 16.00, kommer att omregistreras så att det nya registreringsnumret är giltigt påföljande vardag. 30-dagarskort gäller 30 dagar från det köpet genomförts och kan inte aktiveras vid ett senare tillfälle.

Mobilkranar,dispenstrafik och breda transporter

Mobilkranar,dispenstrafik och breda transporter måste förbeställa transport en timme i förväg.

Här kan du anmäla överfart med mobilkran,dispensfordon och breda transporter

Viktigt att känna till inför din resa

Nedan är några viktiga saker som vi vill uppmärksamma dig på för att du ska få en trygg och smidig färd med vägfärjan.

Senaste nyheterna från Färjerederiet

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Vid resa på Ekeröleden behandlar Trafikverket Färjerederiet personuppgifter i det digitala biljettsystemet. Trafikverket (org. nr. 202100-6297), inom vilket Färjerederiet utgör en resultatenhet (nedan "Trafikverket Färjerederiet"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i det digitala biljettsystemet.

De personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet ber dig tillhandahålla vid ett biljettköp är nödvändiga för att du ska kunna få resa på Ekeröleden med relevant fordon. Om du inte lämnar den information som Trafikverket Färjerederiet efterfrågar finns det en risk att du inte kommer ha möjlighet att köpa en giltig biljett för resan, vilket antingen innebär att du inte kan resa på Ekeröleden eller att du i det fall du väljer att köra ombord utan giltig biljett riskerar att fordonsägaren blir debiterad en tilläggsavgift.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Trafikverket Färjerederiet kan komma och kommer att använda den information, inklusive dina personuppgifter, som du tillhandahåller Trafikverket Färjerederiet för de ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund för behandlingen
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina
personuppgifter för att kunna tillhandahålla, ta betalt
för och validera biljetter
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som du ingår med Färjerederiet genom att köpa biljett för att resa med färjan
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger Trafikverket Färjerederiet, såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut Behandlingen är nödvändig för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Trafikverket Färjerederiet (t.ex. enligt bokföringslagen)
Trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig relevant fordons resesaldo via Trafikverket Färjerederiets SMS-tjänst om du så begär Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

  • Trafikverket Färjerederiets intresse av att till dig som kund kunna på ett enkelt, snabbt och mobilt sätt tillhandahålla dig information om relevant fordons resesaldo innan ombordkörning, och
  • Trafikverket Färjerederiets intresse av att genom SMS-tjänsten kunna minska risken för att behöva utkräva kontrollavgifter från sina kunder. 

Vilka behandlar dina personuppgifter?
Uppgifterna behandlas av Trafikverket Färjerederiet och Trafikverket Färjerederiet kan komma att, för samma ändamål som angivits under punkt 1 ovan, dela dina personuppgifter med dess underleverantörer (såsom programvaruleverantörer eller hosting leverantörer) för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna tillhandahålla dig biljetter med hjälp av det digitala biljettsystemet. Sådana underleverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter för Trafikverket Färjerederiets räkning och i enlighet med våra instruktioner. Samtliga underleverantörer är etablerade i Sverige och Danmark.

Trafikverket Färjerederiet kan även komma att lämna ut ditt fordons resesaldo per SMS till tredje parter som har ett svenskt mobilabonnemang under förutsättning att sådana tredje parter har del av den information som är nödvändig för att ta del av informationen om ditt fordons resesaldo.

Period för lagring av dina personuppgifter
Uppgifterna lagras under biljettens giltighetstid och därefter i sextio (60) dagar efter det att biljettens giltighetstid löpt ut. De ekonomiska verifikaten (kvitto) som skapas i samband med din betalning av biljetten sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig och erhålla information om Trafikverket Färjerederiets behandling av dina personuppgifter (såsom information om de kategorier av personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig) genom att begära ett s.k. registerutdrag.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet behandlar om dig rättade. Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter din begäran därom, få dina personuppgifter raderade och Trafikverket Färjerederiet är i sådant fall skyldig att radera de relevanta personuppgifterna, om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas. Trafikverket Färjerederiet är dock inte skyldig att radera personuppgifterna i enlighet med din begäran om behandlingen är nödvändig t.ex. för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att av Trafikverket Färjerederiet kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som Trafikverket Färjerederiet kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Trafikverket Färjerederiet inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så kan du begära att Trafikverket Färjerederiet endast lagrar informationen för det syftet.

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot Trafikverket Färjerederiets behandling av dina personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får Trafikverket Färjerederiet inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Trafikverket Färjerederiet inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Du har, i de fall den behandling som Trafikverket Färjerederiet företar grundar sig på ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt, även rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit Trafikverket Färjerederiet, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Trafikverket Färjerederiet hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från Trafikverket Färjerederiet till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för Trafikverket Färjerederiet. Denna rättighet kallas rätten till dataportabilitet.

Du har även rätt att, när som helst, lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen, om du anser att den behandling av dina personuppgifter som Trafikverket Färjerederiet utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Trafikverket genom att skicka ett brev till Trafikverket, 781 89 Borlänge. Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Trafikverket Färjerederiet i det enskilda fallet. Vänligen notera att Trafikverket Färjerederiet kommer att vara tvungna att identifiera dig innan Trafikverket Färjerederiet hanterar en begäran från dig att utöva en eller flera av dina rättigheter och att vid en sådan begäran kommer efterfrågade uppgifter att sändas till registrerad fordonsägare per post.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud genom att skicka ett brev till Trafikverket, Dataskyddsombud, 781 89 Borlänge.