Logga in
Logga in

Begäran om byte av registreringsnummer

Ekeröledens elektroniska kort för alla typer av fordon är knutna till fordonets registreringsnummer. På denna sida kan du läsa mer om hur du går till väga om du behöver registrera ett nytt nummer.

Det kommer uppstå situationer då man av olika anledningar byter fordon. Det är då möjligt att begära att tillgodohavandet i resor överförs till ett annat fordon. Begäran om byte av registreringsnummer som skickas elektroniskt (och som inkommer under vardagar senast klockan 16.00) kommer att omregistreras så att det nya registreringsnumret är giltigt påföljande vardag.

Har du laddat ner appen Åka Ekeröleden kan du enkelt göra ditt registreringsbyte där med köp som är gjorda direkt i samma app.

I annat fall ska begäran ske skriftligt med giltiga verifieringsuppgifter genom att fylla i nedanstående uppgifter och skicka in formuläret elektroniskt eller utskrivet i kuvert till:

Trafikverket
Svarspost
205 736 62
172 20 Sundbyberg

 

Registrera byte av registreringsnummer

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.