Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Botniabanan

I Botniabanan ingår 19 mil järnväg mellan Nyland och Umeå.

Karta med sträckning från Umeå till Nyland, via Hörnefors, Nordmaling, Husum och Örnsköldsvik.
 

Botniabanan knyter ihop pärlbandet av städer och tätorter längs Norrlandskusten. Snabb persontrafik ger stora tidsvinster för resenärer och ökad tillgång till arbete, utbildning, kultur och service. Industrin får snabba och effektiva godstransporter.

12 år med planering, byggande och finansiering har gjort Botniabanan till det enskilt längsta, och investeringsmässigt ett av de största järnvägsprojekten i Sverige i modern tid. Byggstart skedde i augusti 1999 och invigning den 28 augusti 2010.

Botniabanan är en av de första banorna i Sverige som är utrustad med European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa.

ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa.
Läs mer: Trafikstyrningssystemet ERTMS

Miljövarudeklarationer

Botniabanan har tagit fram certifierade miljövarudeklarationer inom ramen för det Internationella EPD®systemet. En EPD® (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Miljövarudeklarationer för Botniabanan har tagits fram för områdena infrastruktur, järnvägsbankar, broar och tunnlar.

Environmental Product Declaration for railway bridges on the Bothnia Line (webbutiken)

Environmental Product Declaration for railway track foundations on the Bothnia Line (webbutiken)

Environmental Product Declaration for railway tunnels on the Bothnia Line (webbutiken)

Environmental Product Declaration for the railway infrastructure on the Bothnia Line (webbutiken)

Environmental Product Declaration for power signalling and telecom systems on the Bothnia Line (webbutiken)

Environmental Product Ddeclaration for railway track on the Bothnia Line (webbutiken)