Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dalabanan

Dalabanan sträcker sig mellan Uppsala och Mora och via den går den naturliga persontrafiken mellan Dalarna och Stockholmsområdet. Banan är enkelspårig, elektrifierad och har fjärrblockering.

Dalabanan går mellan Uppsala och Mora, via Sala, Avesta och Borlänge. Banan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare, och Dalabanan berör dessutom ytterligare kommuner via anslutande banor.

Dalabanan är enkelspårig och trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och godstrafik.

Karta med sträckning från Mora till Uppsala via Rättvik, Leksand, Gagnef, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Sala och Heby.
 

 

Vi gör förbättringar

Brister i dagens bana, tillsammans med starka önskemål om förbättrade förutsättningar för järnvägstrafiken från kommuner, regioner och näringsliv kring banan, har lett till att Trafikverket tagit fram två förstudier Uppsala-Sala samt Sala-Borlänge (2011) som visar hur banan kan utvecklas.

Trafikverkets ambition är skapa förutsättningar för en framtida tågtrafik med god kvalitet, där punktlighet och framkomlighet förbättras både för resenärer och godstrafik. Dagens enkelspår ska utvecklas för att möjliggöra fler och snabbare förbindelser mellan orterna utmed banan, något som även kommer att gynna resenärer på anslutande banor.

De senaste åren har hastighetshöjande åtgärder inom befintligt spårområde skett på sträckan Sala – Avesta Krylbo – Borlänge och stationssträckorna har utrustats med mellanblock så att tågen kan köra med tätare intervall efter varandra.

Dalabanan i Nationell transportplan 2014–2025

I nationella transportplanen har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under perioden 2014–2025 och hur Trafikverket ska prioritera resurserna för drift och underhåll. För Dalabanan planerar vi kapacitetshöjande åtgärder i form av ombyggnad av de befintliga mötesstationerna Rosshyttan, Snickarbo, Hedemora, Vikmanshyttan, Säter och Gustafs så att de möjliggör samtidig infart. Samtidig infart leder till att tågen inte behöver stanna vid ett tågmöte vilket förbättrar restiderna på Dalabanan.