Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västkustbanan

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund.

Karta: Västkustbanan

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Tillsammans med övriga banor skapar den ett effektivt järnvägsnät, vilket är förutsättningen för framtida hållbara transporter av gods och människor.

I dag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd till dubbelspår. Dubbelspår ökar kapaciteten avsevärt och gör det möjligt för olika typer av tåg till exempel godståg, snabbtåg och pendeltåg att trafikera banan. Banan uppgraderas för att klara snabbtågens hastigheter på upp till 250 km/tim. Nya signaler, ställverk och annan teknik ökar säkerheten.

Ett modernt dubbelspår längs västkusten

  • möjliggör fler transporter av gods på järnväg 
  • skapar bättre pendlingsmöjligheter till arbete och studier
  • fungerar som en viktig länk för långväga tågtrafik (Köpenhamn–Malmö–Göteborg–Oslo)

Västkustbanan består av många olika sträckor. Vissa är utbyggda till dubbelspår sedan flera år tillbaka, medan andra är under utbyggnad just nu eller är i idé- eller planeringsskedet.

Enligt vår nuvarande planering kommer utbyggnaden till största delen vara klar 2012–2014. Några sträckor kommer då att återstå, bland annat sträckan genom Varberg och sträckan Ängelholm–Helsingborg. Tunneln genom Hallandsås planeras vara klar 2015.