Logga in
Logga in

Sett på stationen

På stationen har du nog mötts av olika budskap på informationstavlor och skärmar, hört utrop om att invänta ny tid eller att avgångstiden kan komma att ändras. Men vad betyder det egentligen och hur påverkar det dig?

Invänta tid

Vid vissa trafikstörningar kan det, speciellt inledningsvis, vara svårt att uppskatta hur stor förseningen kommer att bli. Om osäkerheten är mycket stor använder vi begreppet "Invänta tid" fram till dess vi har fått en tillförlitlig prognos.

Avgår tidigast

Om du möts av beskedet ”Avgår tidigast” har vi kommit så långt i vårt felsöknings- eller återställningsarbete att vi vet att ett tåg inte kan avgå tidigare än en viss tidpunkt. Syftet med budskapet är att du som resenär ska ha möjlighet att disponera din tid bättre, till exempel genom att ta något att äta istället för att vänta på plattformen.

I vissa trafikinformationstjänster används begreppet ”Tidigast trafikstart”. Skillnaden är att Tidigast trafikstart är en information som gäller för all trafik, medan ”Avgår tidigast” avser ett specifikt tåg.

Preliminär tid

Om du möts av informationen ”Preliminär tid” kan du utgå från att förseningen blir minst 10 minuter. Orsaken är oftast en tidigare incident som gjort att många tåg hamnat utanför sin ordinarie tidtabell.

För att förtydliga att den nya avgångstiden är preliminär använder vi ibland extra utrop om att ”Tiden kan ändras till en tidigare eller en senare tid”. Så när du ser att tiden är preliminär och hör utrop behöver du vara lite extra vaksam så du inte missar eventuella förändringar vad gäller avgångstid eller från vilket spår tåget kommer avgå.

Spårändrat eller Invänta spår

Ibland behöver vi ändra vilket spår ett tåg ska ankomma till eller avgå ifrån. Det kan vara för att göra trafikflödet smidigare eller förbättra för de resenärer som ska byta till ett annat tåg. I dessa fall annonserar Trafikverket spårändrat tillsammans med det nya spårnumret som tåget kommer ankomma till/ avgå från.

Vid större störningar kan det vara så att trafikledningen behöver planera om många tåg och därför ännu inte vet vilka spår alla tåg ska ankomma till eller avgå ifrån. I de fallen använder vi invänta spår, och på skyltarna visas antingen tecknet ”–” eller ”X” istället för ett spårnummer.

Återinsatt

Om du ser att ett tåg beskrivs som återinsatt innebär det att det tidigare annonserats som inställt. Det här händer främst vid större störningar där trafikledningen baserat på de första prognoserna ställt in många tåg samtidigt. Om trafiken sedan kommer igång tidigare så kan en inställelse i dialog med respektive järnvägsföretag tas tillbaka, tåget räknas då som återinsatt och kommer gå enligt sin ordinarie tidtabell.

Ta kontakt med ditt tågbolag

Om din resa påverkas av störningar som leder till förseningar och/eller inställa tåg är det till det järnvägsföretag du tänkt resa med/köpt biljett av som du behöver vända dig till för att få rätt hjälp. Det kan exempelvis handla om att du behöver få din biljett ombokad till ett senare tåg, eller att du behöver få hjälp att hitta ett alternativt transportsätt för att nå ditt resmål.

De rättigheter du som resenär har är reglerat genom EU och gäller i hela Europa. Tillsynsmyndigheter i Sverige är Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden.

Information om dina rättigheter som tågresenär (Konsumentverkets webbplats)