Logga in
Logga in

Bergslagsbanan

Bergslagsbanan sträcker sig mellan Gävle–Kil–Frövi.

Kort om Bergslagsbanan

  • Sträckning: Gävle – Kil – Frövi.
  • Längd: 48 mil.
  • Dubbelspår: Sträckorna Gävle–Hagaström och Grängesberg-Ställdalen. I övrigt enkelspår.
  • Elektrifierad: Ja.
  • Trafik: Godståg och persontåg.
  • Ingår i stråk/järnvägsflöde: Gävle–Borlänge–Kil–Göteborg.

Mer om järnväg