Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ung man på en perrong.

Sveriges nya järnväg tar form

Just nu rustar vi upp den svenska järnvägen. Vi bygger ut och moderniserar. Det handlar om satsningar över hela landet som gör järnvägen smartare, mer tillförlitlig och effektivare.

Den svenska järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Vi ska hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart.

Vi rustar upp

Sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet, för att resor och godstransporter ska bli mer pålitliga. Mer pengar går till att byta ut gamla delar, i stället för att lappa och laga. Det gör att vi får en mer pålitlig järnväg och att fler tåg kommer i tid. Vi rustar upp hela Sveriges järnväg, och banor som hanterar de viktigaste transportflödena har prioritet.
Så sköter vi järnvägar

Underhållsplanen 2020–2023 (Publikationsdatabasen)

Vi moderniserar

Den svenska järnvägen genomgår en digitalisering. Uppkoppling i realtid och ett nytt europeiskt signalsystem som ersätter dagens föråldrade, gör det enklare att leda tågen och att underhålla vår järnväg. Trafiken blir mer stabil och trafikinformationen blir bättre. Utveckling och ny teknik kommer att öppna nya möjligheter för gods- och persontrafik.

Trafikstyrningssystemet ERTMS

Digitalisering av järnvägen

Vi bygger ut

Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ger plats för fler gods-och persontåg. Våra stambanor är hårt belastade och det är trångt i spåren. Därför bygger vi nya banor i olika delar av landet. När kapaciteten på järnvägen ökar knyts Sverige närmare, och det skapas nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.

Regeringen har bestämt att utbyggnaden av nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska påbörjas med de tre delsträckorna Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

 

Nationell transportplan 2018–2029

Trafikverkets genomförandeplan 2020–2025 (Öppnas i DiVA)