Logga in
Logga in

Sveriges nya järnväg tar form

En ökande efterfrågan på resor och transporter ställer nya krav på järnvägens kapacitet och tillförlitlighet. Därför rustar, moderniserar och bygger vi ut den svenska järnvägen.

Vi rustar upp

Från och med nu och fram till 2026 är satsningen på järnvägsunderhållet extra intensiv när sliten räls, kontaktledningar och signalsystem fortsätter att rustas upp. Mer pengar går till att byta ut gamla delar, i stället för att lappa och laga. Det gör att vi får en mer pålitlig järnväg och att fler tåg kommer i tid. Vi rustar upp hela Sveriges järnväg, och banor som hanterar de viktigaste flödena av resenärer och gods har prioritet.

Trafikverkets underhållsplan för åren 2023-2026 (pdf, 14 MB, Trafikverkets publikationsdatabas)

Vi moderniserar

Den svenska järnvägen genomgår en digitalisering. Uppkoppling i realtid och ett nytt europeiskt signalsystem som ersätter dagens föråldrade, gör det enklare att leda tågen och att underhålla vår järnväg. Trafiken blir mer stabil och trafikinformationen blir bättre. Utveckling och ny teknik kommer att öppna nya möjligheter för gods- och persontrafik.

Ett nytt digitalt signalsystem för järnvägen (Branschwebben)

Vi bygger ut

Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ger plats för fler gods-och persontåg. Våra stambanor är hårt belastade och det är trångt i spåren. Därför bygger vi nya banor samtidigt som enkelspår blir dubbelspår, dubbelspår blir fyrspår i olika delar av landet. När kapaciteten på järnvägen ökar knyts Sverige närmare, och det skapas nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.