Logga in
Logga in

Sveriges nya järnväg tar form

Vi fortsätter att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Satsningar över hela landet gör den smartare, mer pålitlig och effektivare. Sveriges nya järnväg tar form.

Järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Sveriges nya järnväg ska hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart.

Vi rustar upp

Från och med nu och fram till 2023 är satsningen på järnvägsunderhållet extra intensiv när sliten räls, kontaktledningar och signalsystem fortsätter att rustas upp. Mer pengar går till att byta ut gamla delar, i stället för att lappa och laga. Det gör att vi får en mer pålitlig järnväg och att fler tåg kommer i tid. Vi rustar upp hela Sveriges järnväg, och banor som hanterar de viktigaste flödena av resenärer och gods har prioritet.

Underhållsplanen 2022–2025 (pdf, 34 MB)

Vi moderniserar

Den svenska järnvägen genomgår en digitalisering. Uppkoppling i realtid och ett nytt europeiskt signalsystem som ersätter dagens föråldrade, gör det enklare att leda tågen och att underhålla vår järnväg. Trafiken blir mer stabil och trafikinformationen blir bättre. Utveckling och ny teknik kommer att öppna nya möjligheter för gods- och persontrafik.

Trafikstyrningssystemet ERTMS (Branschwebben)
Digitalisering av järnvägen (Branschwebben)

Vi bygger ut

Järnvägssatsningar runt om i landet, stora som små, ger plats för fler gods-och persontåg. Våra stambanor är hårt belastade och det är trångt i spåren. Därför bygger vi nya banor samtidigt som enkelspår blir dubbelspår, dubbelspår blir fyrspår i olika delar av landet. När kapaciteten på järnvägen ökar knyts Sverige närmare, och det skapas nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.