Logga in
Logga in

Skåne ITS-åtgärder, E6 genom Skåne

Med hjälp av modern teknologi gör vi insatser för att öka framkomligheten på E6 i Skåne. På sträckan Vellinge-Helsingborg planerar vi att sätta upp kövarningssystem, variabla meddelandeskyltar och fler trafikkameror.

Vad?

Vi gör E6 till en mer intelligent väg genom ett flertal ITS-åtgärder.

Varför?

Bättre övervakning av trafiksituationen för att kunna leda trafiken mer effektivt och ge snabbare information till trafikanter om trafikläget.

Nuläge

Byggstart: 2024

Om projektet

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både Sverige och Norge. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling och godstransporter mellan Europa och Skandinavien. Störningar och stopp på sträckan är vanligt förekommande och vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten.

Nu planerar vi att göra E6 till en mer intelligent väg genom flera ITS-åtgärder. ITS är en förkortning för intelligenta transportsystem och innebär att man med modern teknologi kan styra, påverka och kommunicera med trafikanterna.

Vad ska vi göra? 
Kövarningssystem

Kövarningsystemet består av sensorer som sitter ovanför eller vid sidan av vägen, som känner av trafikflödet och hastigheten. När hastigheten sjunker snabbt tänds en kövarningssymbol upp och det går en varning till trafikledningscentralen, som genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar inbromsningarna och vid behov ytterligare varna eller informera trafikanterna om störningen.

Variabla (digitala) meddelandeskyltar (VMS)

Variabla meddelandeskyltar finns idag på ett fåtal ställen längs E6. Genom att sätta upp fler skyltar, bland annat i anslutning till de mer trafikerade trafikplatserna får vi möjlighet att informera, styra och leda trafiken mer effektivt.

Trafikkameror

Vi utökar mängden kameror för att lättare kunna övervaka trafiksituationen på E6 från trafikledningscentralen.

Här kan du läsa mer om ITS-åtgärder

 

Tidslinje

1 Upphandling av konsult 2022

2 Byggstart 2023

Kontakt

Julius Prytz

Telefon: +46 10-123 96 46