Logga in
Logga in

Hastighet och hållbarhet

Hållbarhet handlar även om trafiksäkerhet. Rätt hastighet påverkar både vårt klimat och vår miljö.

Sambandet mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är tydligt och hastigheten har i sin tur stor betydelse för bränsleförbrukningen. Alltså, ju högre hastighet, desto större bränsleförbrukning och därmed desto mer utsläpp.

Om alla håller hastighetsgränserna sparar vi 50 000 bilresor runt jorden.

Enligt beräkningar från Trafikverket orsakar hastighetsöverträdelser utsläpp på cirka 300 000 ton koldioxid per år. Det baseras på Trafikverkets rapport Hastighetsundersökning 2016 samt emissionsfaktorer för fordonsflottan vid olika hastigheter och på olika vägtyper baserat på emissionsmodellen HBEFA.

Om man räknar om det till resor runt jorden med en personbil motsvarar det 50 000 bilresor. Siffran baseras på att en genomsnittlig personbil släpper ut 140 g/km och att det är ungefär 40 000 kilometer runt jorden.

Transporternas klimatpåverkan står för cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Som en följd av användningen av fossila bränslen ökar halten av koldioxid i atmosfären och förstärker den naturliga växthuseffekten. Det medför att jordens medeltemperatur stiger. Om vi inte minskar utsläppen tillräckligt snabbt kan det få förödande konsekvenser för bland annat livsmedelsförsörjning, människors hälsa och miljön i övrigt.

Utsläppen från transporter inom landet domineras helt av vägtrafiken och personbilar står för majoriteten av vägtrafikens utsläpp.