Logga in
Logga in

Hastighet och krockvåld

Hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser det blir vid eventuell olycka.

Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador man får vid en olycka. Genom att hålla rätt hastighet ökar också dina möjligheter att hinna reagera i tid om något oväntat händer. Håller vi hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år.

Vid en frontalkollision mellan två moderna bilar som båda kör i max 80 km/tim är det sannolikt att förarna överlever. Vid hastigheter över 80 km/tim leder frontalkollisioner ofta till dödliga eller allvarliga skador även med moderna fordon. Hög hastighet gör det också svårare att ha kontroll över fordonet och hinna reagera i tid om något oväntat händer. Stoppsträckan blir längre ju högre hastighet du har och det blir då också svårare att upptäcka andra trafikanter.

Ökad risk att dö vid frontalkrock i förhållande till 70 km/tim

Bilden jämför risken att dö i frontalkrock i olika hastigheter. Risken att dö i en frontalkrock ökar för varje hastighetshöjning från 70 km/tim upp till 100 km/tim Sambandet utgår från att den som åker i bilen använder bälte, färdas i en bil av hög säkerhetsstandard samt krockar med en bil i samma viktklass. Även faktorer som ålder och hälsa kan påverka risken.

Bilden visar att krocka kan jämföras med konsekvensen av att bilen skulle falla nedför en höjd. Att frontalkrock i 90 km/tim motsvarar ett fritt fall från tionde våningen.

Lägre fart ger kortare stoppsträcka

På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. Att exempelvis bli påkörd av en bil i 50 km/tim när du går eller cyklar motsvarar ett fall från tredje våningen.

Nollvisionen – så här jobbar vi

Utgångspunkten för Nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar.

Transportsystemets krockskydd gäller under förutsättning att vi håller hastighetsgränsen och använder bilbälte. Vid överhastigheter kan fordon och infrastruktur i många fall inte skydda trafikanten tillräckligt bra mot skadligt krockvåld. Då finns det två alternativ. Den ena är att justera hastigheten till en nivå där systemet kan skydda de åkande. Det andra alternativet innebär att man förbättrar infrastrukturen.

Under nationell planperiod 2022-2033 arbetar vi med följande åtgärder för att göra vägarna säkrare:

  • anpassning av hastighetsgränser
  • trafiksäkerhetskameror
  • mötesseparering
  • korsningsåtgärder
  • säkra passager för oskyddade trafikanter
  • utveckling av nykterhetskontroller i hamnar
  • samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät
  • säkra sidoområden
  • åtgärder för ökad och säker cykling
  • mitträffling