Logga in
Logga in

Hastighet och trygghet

För att en trafikmiljö ska kännas trygg att vistas i behöver den vara säker.

Lägre hastigheter är avgörande för att en trafikmiljö ska vara och upplevas som trygg och säker. Det ger större möjlighet att korsa och röra sig längst med vägen och det ger bättre möjlighet att vara tillgänglig för alla.

  • Överhastigheter kostar cirka femtio liv per år.
  • Om medelhastigheten sänks med 1 km/tim kan 15 liv räddas per år.
  • Att som cyklist eller gångtrafikant bli påkörd i 50 km/tim eller mer är direkt livshotande.
  • På sträckor och vid passager där biltrafik blandas med gångtrafikanter och cyklister rekommenderas maxhastighet 30 km/tim.

Kör du max 30 km/tim gör du stan tryggare 

På vägar med oskyddade trafikanter är det ofta max 30 km/tim så att föraren hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. 

Om du kör max 30 km/tim gör du stan tryggare för alla som går och cyklar.

Lägre fart ger kortare stoppsträcka. I 30 km/tim hinner du stanna för en trafikant 17 meter bort. 40 km/tim innebär kollision i 9 km/tim. 50 km/tim innebär kollision i 42 km/tim och kör du i 60 blir kollisionen också i 60 km/tim.

Blir du påkörd i 50 km/tim är det som att ramla från tredje våningen. 

Geofencing

Geofencing är ett sätt att använda ny teknik för att göra det tryggare och trivsammare i stadsmiljöer. Fordon är idag till stor del uppkopplade, vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras till exempel hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa fordons tillgång till specifika zoner eller områden.

Trafikverket har initierat ett fyraårigt program för att möjliggöra geofencing i större skala. I programmet ingår bland annat Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket. 

Läs mer om hastighet och trygghet