Logga in
Logga in

Variabla hastigheter

På flera vägsträckor i Sverige finns variabla hastighetsgränser. Med hjälp av omställbara vägmärken kan hastigheten ändras, till exempel när det är risk för halka eller köer, eller när det finns korsande fordon på vägen.

Variabla hastighetsgränser gör att trafikanterna bättre anpassar hastigheten till trafiksituationen än vid traditionell utmärkning med plåtskyltar. På de sträckor där vi har variabla hastighetsgränser har olycksrisken minskat, tempot har blivit lugnare, och framkomligheten har förbättrats något. Miljöeffekterna är dock mycket små.

Olika  typer av trafiksituationer kan bli bättre med variabel hastighet, till exempel:

  • korsande trafik,
  • dåligt väglag,
  • tät trafik och frekvent köbildning.

Det finns två typer av elektroniska vägmärken med hastighetsangivelse.

Vägmärke med rekommenderad högsta hastighet

Vägmärke med hastighetsangivelse utan röd ring visar den rekommenderade högsta hastigheten. Märket anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Vägmärke med föreskriven högsta hastighet

Bild på vägmärke med föreskriven högsta hastighet
Bildtext: Bild på vägmärke med föreskriven högsta hastighet

Digitalt vägmärke som visar siffran 50 i vitt med röd ring omkringVägmärke med hastighetsangivelse och en röd ring visar den föreskrivna högsta hastigheten. Det är ett förbudsmärke och har samma innebörd som ett traditionellt förbudsmärke i plåt.

Vägmärke med rekommenderad högsta hastighet till vänster och Vägmärke med föreskriven högsta hastighet till höger.

Vägmärke med rekommenderad högsta hastighet till vänster och Vägmärke med föreskriven högsta hastighet till höger.

När används de olika vägmärkena?

Föreskriven variabel hastighetsgräns kan användas för att reglera hastighet för väder- och trafikförhållanden vid särskilt utsatta platser. För korsande trafik får endast rekommenderad hastighet användas.