Logga in
Logga in

Krocksäkerhet hos husbilar

Trafikverkets krocktester under 2019 visade att husbilar inte skyddar förare och passagerare vid en kollision Därefter har Trafikverket tagit fram ett kunskapsunderlag för hur krocksäkerheten kan förbättras.

Videon visar krocktesterna

Trafikverket har krocktestat husbilar

Krocktesterna genomfördes år 2019 med två moderna husbilar – en halvintegrerad och en helintegrerad. Testerna visar stora brister i krocksäkerhet hos husbilar. Risken att omkomma vid frontalkrock är mycket stor.

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan vägens utformning, hastighetsgräns, fordonets säkerhet och fordonets användare. Trafikverkets djupstudier av trafikolyckor visar att inträngningen i en husbil kan vara mycket omfattande, det vill säga att en krock kan ge stora skador inuti bilen. Trafikverket utförde krocktesterna för att bidra med fakta till utvecklingen av säkrare husbilar.

Resultatet från krockproverna har spridits till tillverkare, branschorganisationer och konsumenter för att upplysa om vad som kan bli säkrare och vad man kan ställa för krav på den husbil man väljer att åka i. Husbilar är fordon med högt inköpspris och lång livslängd, vilket gör det extra viktigt att nya husbilar har så hög säkerhet som möjligt.

Samma krocktest som Euro NCAP

Trafikverkets krocktester var samma frontalkollisionstest som används i Euro NCAP, en europeisk konsumentorganisation som krocktestar personbilar. Krocktestet speglar en frontalkollision i 64 km/h med ett annat fordon i samma viktklass. Även om husbilarna är olastade vid tillfället så är de relativt tunga, vilket gör att det blir ett tufft test.

Halv- och helintegrerade husbilar testades

Trafikverket testade två moderna husbilar (en halvintegrerad och en helintegrerad). Båda var byggda på det absolut vanligaste fabrikatet av grundfordon. 84 procent av husbilarna på marknaden var då byggda på samma grundfordon.

En halvintegrerad husbil har förarhytt från en biltillverkare och en bodel som byggs av husbilstillverkaren. I en helintegrerad husbil är hela kupén byggd av en husbilstillverkare. Det kan förekomma variationer i konstruktioner och material som kan påverka krocksäkerheten.

Stor risk att omkomma i frontalkollision

Resultatet av Trafikverkets tester visar att det är mycket stor risk att omkomma i en frontalkollision. Konstruktionen i husbilarna är inte tillräcklig för att kunna skydda förare och passagerare vid krock.

En förklaring är att husbilar har en relativt kort deformationszon i förhållande till sin vikt. Föraren har i krockproven med båda bilmodellerna därför mycket hög risk att omkomma eller bli allvarligt skadad. Den halvintegrerade husbilen ger något bättre skydd än helintegrerad, men fortfarande långt ifrån skyddet som en modern personbil ger idag. Alla i bilen har stor risk att skadas allvarligt av inredning som lossnar under krocken.

Proven visar också att det är viktigt för familjer som färdas i husbil att använda lika säkert barnskydd som de använder i sin personbil.

Dialog och fortsatt utveckling av säkrare husbilar

Genom att föra fram fakta om bristande trafiksäkerhet i husbilar finns en god grund för att husbilar kan bli säkrare.

Trafikverket har dialog om testresultaten med husbilsklubbar, husbiltillverkare och Transportstyrelsen för att driva utvecklingen framåt. Även om tillverkare följer dagens begränsade lagkrav om krocksäkerhet, så är det alltid möjligt för en tillverkare att frivilligt höja säkerheten, exempelvis att krocktesta före lansering.

Merparten husbilar godkända enligt EU-direktiv

Merparten av de husbilar som säljs i Sverige har ett europeiskt godkännande enligt direktiv 2007/46 (EG). Direktivet innebär att all utrustning i bodelen (kylskåp, säng med mera) ska vara ordentligt fastsatt i väggar, golv eller tak – bordet kan dock vara konstruerat så att det lätt går att flytta. Här ställs också krav på testvärde för bilbälte och hållfasthet för bilens säten.

För husbilar finns inte samma krav på testning av frontal- och sidokollision som för vanliga personbilar. Efter våra tester har EU diskuterat möjligheten att se över lagkrav om krocksäkerhet hos husbilar.

Trafikverket för dialog med Euro NCAP för att lyfta husbilar som en fordonsgrupp som är behov av opartiska konsumenttester.

Rekommendation till husbilsägare

Här följer några rekommendationer från Trafikverket till husbilsägare:

  • Välj säkra vägar med mittseparation.
  • Håll hastighetsgränsen
  • Se till att du inte har några lösa föremål i bodelen som exempelvis kaffebryggare
  • Ta bort bordet om du har passagare bak

Kunskap om förbättrad krocksäkerhet för husbilar

I december 2020 redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag att ta fram kunskapsunderlag om förbättrad krocksäkerhet för husbilar.

I regeringsuppdraget ingick att ta in synpunkter från Transportstyrelsen, tillverkare och husbilsanvändare om deras syn på  husbilars nuvarande krocksäkerhet men också vad som kan behöva göras för att öka säkerheten.

På nationell nivå har vi hämtat in synpunkter från tillverkare och användare, både i muntlig dialog och skriftlig form. Parallellt har också husbilsägare blivit intervjuade. Resultatet av undersökningen visar att det saknas tillräcklig kunskap hos den enskilde husbilsägaren om det egna fordonets krocksäkerhet.

Trafikverket har också samlat information om syn på husbilars säkerhet, olycksdata och krocktestdata på internationell (EU) nivå från myndigheter, provtagningsorgan och forskningsinstitut i ett tiotal länder. Utöver det har Trafikverket genomfört en litteraturstudie för att hitta vetenskapliga studier eller artiklar om husbilars säkerhet.

Rekommendationer för utveckling på kort och lång sikt

Det finns ett antal insatser som kan göras. Det handlar om allt från relativt sett enkla insatser hos tillverkare till lagkrav på krockprov för de grundfordon som används för påbyggnad. Här följer exempel på insatser på:

Kort sikt: möjlighet att ta bort bord, bättre förankring av fast inredning, information om förankring av lös inredning och möjlighet att på ett säkert sätt montera en godkänd bilbarnstol.

Medellång sikt: lagkrav på olika delar som fastsättning av fast inredning förankring av säten och bälten samt att enkelt kunna ta bort eller fälla ned bord under färd.

Längre sikt: krav på krockprov för fordonstyper som idag saknar sådana krav och som används som grund för att bygga en färdig husbil.

Underlag inför förhandling av regler internationellt

Syftet med kunskapsunderlaget är att det ska fungera som underlag när Transportstyrelsen för svensk räkning förhandlar om fordonsregelverket på EU nivå. Ambitionen är att kraven som ställs på husbilar ska förändras så att husbilar blir säkrare.

Under utredningens gång har Trafikverket stämt av med Transportstyrelsen för att säkerställa att underlaget är relevant i förhandlingsarbetet.