Logga in
Logga in

Säkerhet i vägtunnlar

Normalt sker det färre olyckor i tunnlar än på det övriga vägnätet. Men en olycka inne i en tunnel kan vid svåra omständigheter få stora konsekvenser. Därför har Trafikverkets tunnelsystem omfattande säkerhetssystem.

Filmen om säkerhet i vägtunnlar visar hur ett modernt tunnelsystem fungerar. Trafiken är separerad i två tunnelrör. Informationssystem visar rätt hastighet för ett jämt trafikflöde som minskar risken för upphinnandeolyckor. Modernare tunnlar har nödutgångar som står emot brand och hindrar rök från att tränga in. Där finns brandsläckningsutrustning och hjälptelefon. Alla signaler från de olika säkerhetsinstallationer går till trafikcentraler som är bemannade dygnet runt.

När du kör in i en vägtunnel

 • Avsluta mobiltelefonsamtal.
 • Ta av solglasögonen
 • Kör med framförhållning – visa hänsyn.
 • Undvik onödiga filbyten.
 • Anpassa hastigheten och håll avståndet till fordonen framför dig, även när trafiken rör sig långsamt.
 • Lyssna på information via radio.

Om bilen går sönder eller om det händer en olycka

 • Slå på varningsblinkrarna. Försök köra fordonet in till vägkanten eller en nödparkeringsficka. Stäng av motorn.
 • Om det inte är akut: Sitt kvar i bilen eller håll dig skyddad från trafiken i anslutning till bilen. Tillkalla hjälp via assistansknapp längs med tunnelväggen eller telefon.
 • Om läget är akut: Lämna bilen, gärna med nyckeln i. Ta dig till närmsta nödutgång. Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.


Om det brinner

 • Lämna fordonet och ta dig till närmaste nödutgång.
 • Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.
 • Följ instruktioner på informationsskyltar, i högtalare och från räddningspersonal.

Filmen nedan är en inspelning av en säkerhetsövning i Lundbytunneln som genomfördes 2015 i samarbete mellan Trafikverket, räddningstjänst, polis, ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västtrafik. Scenariot är en olycka med personbil och buss. Ulf Lundström, Nationell säkerhetssamordnare, vägtunnlar, Trafikverket, berättar att övningen görs så realistiskt som det går och vikten av att all personal är tränad och utbildad för situationen.
Konceptet bygger på självutrymning i samband med brand. Målsättningen är att alla trafikanter ska ha hunnit utrymma innan räddningstjänsten kommit på plats. Men det kan finnas människor kvar i tunneln, vilket det övas på i filmen. Det är farligt att vistas i röken, men ventilationen styr röken så att all luft i röret rör sig i trafikens riktning. Göran Wahlberg, bomvakt, berättar i filmen att fläktarna under övningen har fungerat väldigt bra.

Säkerhetsövning i Lundbytunneln (film)

Mer att läsa om tunnelsäkerhet