Logga in
Logga in

Säkerhet på moped

Tillsammans med berörda organisationer har Trafikverket arbetat fram en gemensam inriktning för att öka säkerheten på cykel och moped.

Syftet med den gemensamma inriktningen är att systematisera säkerhetsarbetet och öka säkerheten på cykel och moped. Det görs främst genom att inriktningen:

 • beskriver nuvarande kunskapsläge
 • beskriver målsättning
 • pekar ut prioriterade insatsområden
 • beskriver inledande ambitioner att bidra
 • identifierar kunskapsbrister
 • klargör hur uppföljning ska ske.

Säker mopedtrafik

För att kunna göra mopedtrafiken säkrare behöver vi både förebygga olyckor och begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar. Prioriterade insatsområden för ökad mopedsäkerhet är:

 • säker infrastruktur
 • drift och underhåll med god kvalité
 • säkra mopeder
 • säkra personbilar, tunga fordon
 • ökad användning av hjälm och annan skyddsutrustning
 • beteendepåverkande insatser

Läs mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra i den gemensamma inriktningen.

Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2020 (pdf, Trafikverkets publikationsdatabas)

Uppföljning

För att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen tillämpar vi målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet.

Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga resultatkonferenser. De organisationer som deltar i inriktningen, stämmer även regelbundet av utvecklingen inom detta området.