Logga in
Logga in

Östergötland Viltolycksreducerande åtgärder, söder om Åtvidaberg

Faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter är åtgärder som vi planerar att göra längs vägarna 35 och 134 söder om Åtvidaberg. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor.

Vad?

Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter söder om Åtvidaberg.

Varför?

Minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Vägarna 35 och 134 söder om Åtvidaberg är olycksdrabbade. Därför ska vi bygga faunastängsel längs dessa vägar för att minska antalet viltolyckor. Dessutom planerar vi att bygga färister och evakueringsmöjligheter för vilt.

Tillsammans med andra åtgärder i området (utanför det här projektet) ska dessa viltåtgärder bidra till att minska antalet viltolyckor i området Åtvidaberg med 30 procent. Och det ska ske utan att öka barriäreffekterna för viltet. 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Enskilda samråd med berörda markägare i Åtvidaberg skedde under juni 2020.

Samrådsunderlag för yttrande togs fram under maj 2020.

Under sommaren 2020 togs beslut om betydande miljöpåverkan.

Under sommaren 2020 hålls samrådshandling tillgänglig.

Projektet granskades under hösten 2020.

Fastställelseprövning för projektet skedde i februari 2021.

Byggstart för projektet är planerad till 2022.

Kontakt

Caroline Asklöv

Projektledare

Telefon: +46 10-123 12 09