Logga in
Logga in

Östergötland Viltolycksreducerande åtgärder, söder om Åtvidaberg

Faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter är åtgärder som vi planerar att göra längs vägarna 35 och 134 söder om Åtvidaberg. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor.

Vad?

Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter söder om Åtvidaberg.

Varför?

Minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggstart troligtvis under sensommaren 2024.

Om projektet

Vägarna 35 och 134 söder om Åtvidaberg är olycksdrabbade. Därför ska vi bygga faunastängsel längs dessa vägar för att minska antalet viltolyckor. Dessutom planerar vi att bygga färister och evakueringsmöjligheter för vilt.

Tillsammans med andra åtgärder i området (utanför det här projektet) ska dessa viltåtgärder bidra till att minska antalet viltolyckor i området Åtvidaberg med 30 procent. Och det ska ske utan att öka barriäreffekterna för viltet. 

Tidsplan

Enskilda samråd med berörda markägare i Åtvidaberg skedde under juni 2020.

Samrådsunderlag för yttrande togs fram under maj 2020.

Under sommaren 2020 togs beslut om betydande miljöpåverkan.

Under sommaren 2020 hålls samrådshandling tillgänglig.

Projektet granskades under hösten 2020.

Fastställelseprövning för projektet skedde i februari 2021.

7 Byggstart troligtvis i slutet av sommaren 2024

8 Beräknas bli klart december 2024

Översiktskarta

Kartan visar sträckorna längs vägarna 35 och 134 söder om Åtvidaberg där vi planerar åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter. 
Klicka här för en större karta (pdf. 530 kB)

Det gör vi också i området

Vi bygger om väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten. Den första etappen mellan Björkåkla och Hackefors blev klar sommaren 2020.

Kontakt

Hugo Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 53