Logga in
Logga in

Så förbättar vi kollektivtrafiken i Södermanlands län

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Södermanlands län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen. Regionen och kommunerna i länet har som mål att utrusta vissa busshållplatser med väderskydd. Det gäller de hållplatser som har fler än 20 påstigande resenärer per dag.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

Hållplatser som vi håller på att bygga om

Flen

 • Löta, läge A och B (väg 637)
 • Vadsbro, läge A och B (väg 647) 

Nyköping

 • Nävekvarns IP, läge A (väg 511)
 • Lästringe, 1 läge
 • Husbygård, 2 lägen

Vingåker

 • Baggetorp, läge A och B (väg 52)
 • Hacksta vägskäl, läge A och B (väg 560)
 • Viala gata, läge A och B (väg 52) 

Busshållplatser vi planerar att bygga om 2024

Flen

 • Gjutaren, läge A och B (väg 686) – arbete pågår mitten av juni till början av juli 2024
 • Mellösa, läge A och B (väg 687) – arbete pågår mitten av augusti till mitten av september 2024
 • Strömsborgsvägen, läge A och B (väg 637) – arbete pågår slutet av juli till mitten av augusti 2024

Hållplatser vi planerar att bygga om 2025

Eskilstuna

 • Kvicksund, läge A (väg 939) 
 • Hållsta, läge A och B (väg 728)   
 • Prästgårdsvägen, läge A och B (väg 728)    
 • Kjula kiosk, läge B (väg 900)
 • Kjula kiosk Kyrkvägen, läge A och B (väg 958) 

Flen

 • Sparreholm Åsen, läge A och B (väg 53) 

Strängnäs

 • Mariefredsskolan, läge A och B (väg 978) 

Katrineholm:

 • Sköldinge, läge A och B (väg 671) 

Vingåker

 • Högsjö, läge A och B (väg 566)
 • Bruksvägen, läge A och B (väg 561) 

Trosa

 • Hungavägen läge A och B (väg 782)

Gnesta

 • Dagaborg, läge A och B (väg 57)
 • Käxlevägen, läge A och B (väg 57)

Nyköping

 • Jönåker, läge A och B (väg 800)
 • Övre Broby , läge B (väg 800)
 • Övre Broby, läge A (väg 800)

Trosa

 • Fabriksvägen, läge A och B (väg 800)
 • Västerleden, läge A (väg 782)
 • Västerleden, läge B (väg 782)

Busshållplatser vi planerar att bygga om 2024

Flen

 • Gjutaren, läge A och B (väg 686) – arbete pågår mitten av juni till början av juli 2024
 • Mellösa, läge A och B (väg 687) – arbete pågår mitten av augusti till mitten av september 2024
 • Strömsborgsvägen, läge A och B (väg 637) – arbete pågår slutet av juli till mitten av augusti 2024

Kontakt

Malin Skyman

Projektledare hållplats Baggetorp, Hacksta vägskäl, Viala gata, Nävekvarns IP, Husbygård, Lästringe Trafikplats, Löta och Vadsbro

Telefon: +46 10-123 92 19

Ali Aghaie Azghandi

Projektledare övriga hållplatser

Telefon: +46 10-123 45 51