Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Östergötlands län

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Östergötlands län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

Hållplatser vi planerar att bygga om 2024

Kinda

  • Horns torg, läge A och B (väg 661).

Söderköping

  • Harsby, läge A och B (E22/väg 210).

Kontakt

Malin Skyman

Projektledare för Lotorp (Finspång), Fivelstad kyrka (Motala), Horns torg (Kinda) och Harsby (Söderköping).

Telefon: +46 10-123 92 19