Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Västmanlands län

Vi planerar att bygga om och förbättra ett antal busshållplatser runt om i Västmanlands län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill  göra det enklare för våra resenärer att resa kollektivt även utanför storstäderna, inte minst för personer med funktionsvariation. Det handlar om att göra fysiska förbättringar för att underlätta för den som vill ta bussen, till exempel genom att bygga om busshållplatser så att det blir lättare att kliva på och av en buss. Det kan också handla om att flytta busshållplatser till bättre lägen. Regionen och kommunerna i länet har som mål att utrusta vissa busshållplatser med väderskydd. Det gäller de hållplatser som har fler än 20 påstigande resenärer per dag.

Dessutom skapar vi säkrare miljöer vid busshållplatser för att göra det tryggare att resa kollektivt. Bland annat ser vi över så långt det är möjligt att det finns en bra anslutning från hållplatserna till gång- och cykelvägar, och att det finns bra belysning. 

På vissa platser bygger vi även ett antal pendlarparkeringar för bilar och cyklar för att underlätta för dig att byta färdsätt under din resa. Om fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar det  till att minska miljöbelastningen. En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till regional utveckling.

Hållplatser som vi håller på att bygga om

Norberg

 • Livsdal, läge B (väg 256)
 • Mauritzback, läge B (väg 256)

Arbetena med tillgänglighetsanpassningarna är pausade för dessa två hållplatser på grund av svinpesten och senareläggs till 2024.

Hållplatser vi planerar att bygga om 2024–2025

Kungsör

 • Valskog centrum, läge A och B (väg 572), byggstart 2024, klart 2024

Norberg

 • Erlandsbo, läge B (väg 256), byggstart 2024, klart 2024
 • Rosendal, läge A och B (väg 256), byggstart 2024, klart 2024

Sala

 • Hörnsjöfors, läge A och B (väg 256), byggstart 2024, klart 2024
 • Prästhyttan vägskäl, läge A (väg 256), byggstart 2024, klart 2024
 • Ringvalla östra, läge B (väg 256), byggstart 2024, klart 2024

Västerås

 • Alvesta, läge A och B (väg 702)
 • Billsta, läge A och B (väg 681)
 • Brandstationen, läge A och B (väg 696)
 • Lista, läge A och B (väg 681)
 • Norra Läjde, läge A och B (väg 681)
 • Orresta, läge A och B (väg 696)
 • Rönnby vägskäl, läge A och B (väg 681)
 • Stolpbo, läge A och B (väg 692)
 • Södra Nackby, läge A och B (väg 681)
 • Tillberga centrum, läge A och B (väg 702)
 • Tortuna, läge A och B (väg 692)
 • Tortuna kyrka, läge A och B (väg 692)
 • Åkesta, läge A (väg 681)

Norberg

 • Gjutaren, läge A (väg 256)
 • Hästbäck, läge A (väg 256)
 • Järnvägsgatan, läge A och B (väg 256)

Sala

 • Lysbacken, läge B (väg 256)
 • Prosthagsvägen, läge A och B (väg 256)
 • Öster Gullvalla. läge A (väg 256

Kontakt

Linda Åberg

Projektledare busshållplatser i Västerås kommun

Telefon: +46 10-123 67 76

Malin Skyman

Projektledare övriga busshållplatser

Telefon: +46 10-123 92 19