Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Stockholms län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilka entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Stockholms län i nio områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området. I Stockholms län omfattar det cirka 10 mil. 

Entreprenörer som sköter vägarna

Stockholms län är indelat i nio områden - Järna, Mälaröarna, norra- och södra Roslagen, Västra Södertörn, Södertörn, Värmdö och Väsby.

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Stockholms län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Järna

Svevia

Telefon: 010-476 14 89

Mälaröarna

Svevia

Telefon: 010-476 14 81

Södra Roslagen

Svevia

Telefon: 010-476 14 90

Norra Roslagen

Green Landscaping

Telefon: 010-476 14 85

Västra Södertörn

Svevia

Telefon: 010-476 14 88

Södertörn

Presis Vägdrift

Telefon: 010-476 14 84

Värmdö

Skanska

Telefon: 010-476 14 83

Väsby

Terranor

Telefon: 010-476 14 80

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921