Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snöväg Odensjö allé söder Jönköping.

Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Viktigt om coronaviruset och tillsyner

För att minimera risken för spridning av det nya coronaviruset kommer vi tillsvidare inte att ta med väghållare vid tillsyner.
Tillsyn och omprövning av bidragsrätt av enskild väg

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 väghållare får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.

Här kan du som enskild väghållare söka fakta om underhållsåtgärder, allt från barmarksunderhåll till snöröjning. Du hittar även information om det statliga drift- och underhållsbidraget, kan hämta ansökningsblanketter eller ansöka digital via vår e-tjänst.

Vinterväghållning på statliga och enskilda vägar

Trafikverket ansvarar för underhållet av det statliga vägnätet och förbättrar uppföljningen av utförda entreprenader. Vi ställer samma krav som tidigare på standarden av snöröjningen – inga tidskrav eller tekniska krav är förändrade. Möjligheten för entreprenörer att arbeta för flera väghållare är också oförändrad. Trafikverket säkerställer att våra kontrakt uppfylls och har inget emot att entreprenörerna även tar uppdrag åt andra.

På en del platser i landet har enskilda väghållare haft problem att ordna sin snöröjning. De har haft svårt att hitta entreprenörer som kan ta ytterligare uppdrag med att ploga. Flera parter arbetar nu tillsammans för lösningar på både kort och lång sikt för att det ska bli enklare att upphandla vinterväghållning.

Så här kan det bli enklare att ordna med snöröjning:

  • Enskilda väghållare får information av Trafikverket i god tid när det är dags att upphandla ny entreprenör.
  • Trafikverket stärker rådgivningen till enskilda väghållare.
  • Vi ger entreprenörer bättre förutsättningar att planera sina uppdrag så de kan samordna körningar på enskilda vägar.

Har du allmänna frågor om enskilda vägar kontaktar du kontaktcenter, 0771-921 921. För öppettider, se under Kontakta oss.

Här kan du läsa mer om upphandling för drift och underhåll av statliga vägnätet