Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. En del enskilda vägar får statsbidrag.

Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän motorfordonstrafik. Cirka 7 600 mil enskilda vägar får statsbidrag.

Sammanlagt är det cirka 23 000 väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

Här kan du som enskild väghållare hämta information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning. Här finns också länkar till Riksförbundet enskilda vägar, Lantmäteriverket och Sveriges kommuner och landsting.