Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre grusväg med gärdsgård och lövträd med höstfärger.

Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 väghållare får statsbidrag för att sköta enskilda vägar.

Här kan du som enskild väghållare söka fakta om underhållsåtgärder, allt från barmarksunderhåll till snöröjning. Du hittar även information om det statliga drift- och underhållsbidraget, kan hämta ansökningsblanketter eller ansöka digital via vår e-tjänst.

Vinterväghållning på statliga och enskilda vägar

Trafikverket ansvarar för underhållet av det statliga vägnätet och förbättrar uppföljningen av utförda entreprenader. Vi ställer samma krav som tidigare på standarden av snöröjningen – inga tidskrav eller tekniska krav är förändrade. Möjligheten för entreprenörer att arbeta för flera väghållare är också oförändrad. Trafikverket har inget emot att entreprenörer tar andra uppdrag, så länge kraven i våra kontrakt uppfylls.

Har du allmänna frågor om enskilda vägar kontaktar du kontaktcenter, 0771-921 921.

Här kan du läsa mer om upphandling för drift och underhåll av statliga vägnätet