Logga in
Logga in

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Stockholms län

Vi bygger om och förbättrar 100 busshållplatser runt om i Stockholms län, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen.

Vi har inventerat 100 busshållplatser för att se hur de kan bli mer tillgängliga för alla. Vi har kommit överens med fastighetsägare och har hittills byggt om 74 hållplatser. Målet är att vi ska bygga om alla busshållplatserna, som är utsprida i fem områden i länet, så att de får en bättre och säkrare utformning. Regionen och kommunerna i länet har som mål att utrusta vissa busshållplatser med väderskydd. Det gäller de hållplatser som har fler än 20 påstigande resenärer per dag. Läs mer om respektive etapp nedan och se också karta över de 100 busshållsplatserna längre ner på denna sida. Fler busshållplatser kan tillkomma. Sidan uppdateras när det finns beslut om att åtgärda en specifik busshållplats.

Vi vill sända ett stort tack till alla er fastighetsägare som har har gjort detta projekt möjligt, då ni har släppt er egna mark på frivillig basis och därmed hjälpt hela samhället.

Planerade och pågående hållplatser

Busshållplatser med vägplan har en egen sida. Se länkar nedan.

Värmdö kommun

 • Hagabergsvägen (2 lägen) – byggs 2022–2023.
 • Skeppsdalsström (2 lägen) – byggs 2022–2023.
 • Stavsnäs by (2 lägen) – byggs 2023–2024.
 • Boda brygga (1 läge) – arbetet med vägplanen är avbrutet eftersom vi kommer att kunna genomföra projektet utan vägplan. Byggs 2022–2024.
 • Fågelbrovägen (2 lägen) – byggs 2022–2023.
 • Ryttingevägen (2 lägen) – byggs under 2022–2024.
 • Strömmdal (2 lägen) – byggs preliminärt under 2022–2024.
 • Västerängen (Strömma kanal i dag) (1 läge) – vi tar fram en vägplan 2021–2023, byggs preliminärt 2025.

Värmdöhamnar bygger fler parkeringsplatser vid Boda brygga 

I samband med att vi nu bygger en ny busshållplats vid Boda brygga i Värmdö kommun kommer Värmdöhamnar att utöka området med fler parkeringsplatser. De kommer även bygga en ny trottoar ner mot bryggan.

Från och med 10 mars 2023 är det parkeringsförbud utmed vägen ner mot Boda brygga. Parkerande trafikanter hänvisas till de redan befintliga betalparkeringarna på platsen.

Värmdöhamnar påbörjar sitt arbete under mars 2023 och om allt sen går som planerat kommer det mesta arbetena med parkeringsplatserna bli klara innan midsommar. Resterande arbetena med belysning och plantering sker under hösten 2023.

Läs mer på Värmdö hamnars hemsida om deras planer:
Boda Brygga - Värmdö kommun (varmdo.se)

Färdiga hållplatser

 • Hölö station (1 läge)
 • Månvägen (2 lägen)
 • Norrvrå (1 läge)
 • Nyhemsvägen (1 läge)
 • Skilleby (2 lägen)
 • Wij (2 lägen)

 • Dalarö torg (1 läge)
 • Djuröbron (2 lägen)
 • Gålövägen (2 lägen)
 • Hammarbergsvägen (2 lägen)
 • Holmvretsvägen (1 läge)
 • Hotellbryggan (1 läge)
 • Kanalbron (1 läge)
 • Kolbotten (2 lägen)
 • Oscarfredriksborg (1 Läge)
 • Schweizerparken (2 lägen), elanslutning till belysning är inte klar än
 • Västra vadviken (2 lägen)
 • Årsta brygga (1 läge)

 • Boda by (2 lägen)
 • Gräddö torg (2 lägen)
 • Mora vägskäl (3 lägen)
 • Ramsta (2 lägen)
 • Rådmansö kyrka (2 lägen) 
 • Söderviks affär (2 lägen)
 • Söderviks affär (2 lägen)
 • Västertorp (2 lägen)

 • Carlslund (2 lägen)
 • Frestadalen (2 lägen)
 • Hästhagen (2 lägen)
 • Killinge
 • Lindhemsvägen (2 lägen)
 • Skogsbrynet (2 lägen)
 • Tolansvägen
 • Truckvägen (2 lägen) 

 • Didriksdal (2 lägen)
 • Djuröbron (2 lägen)
 • Grävlingsstigen (2 lägen)
 • Herrviks gård (2 lägen) – Sträckan Herrrviksgård till Strömma kanal kommer bli asfalterat under hösten 2022 av Trafikverket Underhåll.
 • Herrviksnäs (2 lägen)
 • Kulan (2 lägen)
 • Oskar Fredriksborg (1 läge)
 • Sandövägen (2 lägen)
 • Torsby åkerväg (2 lägen)
 • Tvastbodavägen (2 lägen)
 • Värmdö klockargård (2 lägen)
 • Ängsvik (2 lägen)
 • Ängsviksgården (2 lägen)

 • Sorunda kyrka

Andra kollektivtrafikåtgärder i Stockholms län

Kontakt

Peter Eriksson

Projektledare