Logga in
Logga in

Vi byter ut broarna över Helge å på E22 i Kristianstad

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket ska därför byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helgeå.

Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena. Vi har Sveriges lägsta punkt intill E22 i Kristianstad, 2.41 meter under havsytan. För att skydda bron om ett ökat vattenflöde i Helge å skulle inträffa bygger vi broarna 2 meter högre än vad den befintliga är idag. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen.

- Bron över Helge å blir 130 meter lång och 26,5 meter bred. Under bron på östra sidan av Helge å bygger vi en ny gång- och cykelvägsförbindelse för att möjliggöra pendling mellan Viby, Hammarslund och Kristianstad, säger Michael Sjöland, projektledare Trafikverket.

Trafikverket har nu skrivit kontrakt med Rover Infraestructuras för arbetet med att byta ut broarna på E22 i Kristianstad. Den gamla bron över Helge å i Kristianstad rivs och en ny byggs. För att skydda boende mot buller kommer vi att sätta upp bullerskyddsåtgärder för boende på "Udden".

- Rover ser fram emot att få utföra detta projekt tillsammans med Trafikverket och är väldigt glada för tilldelningen. Vi ser en stor fördel för projektet i att Trafikverket valt att upphandla detta som en totalentreprenad för att optimera funktionen av broarna. Med vår breda teknikkunskap och våra innovativa lösningar kan vi bidraga till en hållbarare slutlösning både funktionsmässigt som klimatpåverkande, säger Eva Ekstam Wallgren från Rover.  

Trafikverkets mål är att störa trafiken och närboende så lite som möjligt. Samtidigt behöver de som jobbar på platsen ha en god arbetsmiljö. 

- Vi kommer därför låta trafiken gå som vanligt men enbart på brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. Trafiken i den avstängda riktningen leds förbi arbetsområdet med sänkt hastighet, säger Michael Sjöland.

Trafikverket uppmanar de som trafikerar sträckan att respektera den sänkta hastigheten och visa hänsyn.

- De som arbetar här vill också komma hem till sina nära och kära, säger Michael Sjöland.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart april 2023 med en synlig start till hösten då vi också kommer att störa trafiken. Arbetet  beräknas vara klart november 2026. Kontraktssumman uppgår till cirka 279 miljoner svenska kronor.

Projektet medfinansieras av EU

Arbetet med brobytena på E22 medfinansieras av EU "För ett Sammanlänkat Europa" (Connecting Europe Facility / CEF). Projektet medfinansieras med drygt 13 miljoner euro vilket motsvarar cirka 138 miljoner svenska kronor.               

Följ bygget via projektets hemsida
www.trafikverket.se/E22-Kristianstad

Projektet medfinansieras av EU

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Michael Sjöland
Kommunikatör
Viveca Larsson