Logga in
Logga in

Vi byter ut broarna över Helge å på E22 i Kristianstad

Vi påverkar trafiken från och med 28 augusti 2023 när broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad ska bytas ut.

Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena. Vi har Sveriges lägsta punkt intill E22 i Kristianstad, 2.41 meter under havsytan. För att skydda bron om ett ökat vattenflöde i Helge å skulle inträffa bygger vi broarna 2 meter högre än vad den befintliga är idag. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen.

- Bron över Helge å blir 130 meter lång och 26,5 meter bred. Under bron på östra sidan av Helge å bygger vi en ny gång- och cykelvägsförbindelse för att möjliggöra pendling mellan Viby, Hammarslund och Kristianstad, säger Michael Sjöland, projektledare Trafikverket.

Trafiken påverkas på E22 när broar över Helgeå byts ut

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad som är slitna ska nu bytas ut. Samtidigt klimatanpassar vi konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helgeå.

Från och med den 28 augusti 2023 påverkar vi trafiken genom att vi leder om trafiken på brons ena körfält medans det andra körfältet byggs. När ett körfält är byggt leds trafiken om på brons nya del medans vi bygger klart det andra körfältet. Trafiken leds förbi arbetsområdet på 1 km med nedsatt hastighet 60 km/h under tre år. Arbetet ska vara klart november 2026. Brobytena på E22 medfinansieras av EU.

Trafikverkets mål är att störa trafiken och närboende så lite som möjligt. Samtidigt behöver de som jobbar på platsen ha en god arbetsmiljö. 

- Vi kommer därför låta trafiken gå som vanligt men enbart på brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. Trafiken i den avstängda riktningen leds förbi arbetsområdet med sänkt hastighet, säger Michael Sjöland.

Trafikverket uppmanar de som trafikerar sträckan att respektera den sänkta hastigheten och visa hänsyn.

- De som arbetar här vill också komma hem till sina nära och kära, säger Michael Sjöland.

Arbetet  beräknas vara klart november 2026. Kontraktssumman uppgår till cirka 279 miljoner svenska kronor.

Projektet medfinansieras av EU

Arbetet med brobytena på E22 medfinansieras av EU "För ett Sammanlänkat Europa" (Connecting Europe Facility / CEF). Projektet medfinansieras med drygt 13 miljoner euro vilket motsvarar cirka 138 miljoner svenska kronor.               

Följ bygget via projektets hemsida
www.trafikverket.se/E22-Kristianstad