Logga in
Logga in

Dalabanan, Säter - kapacitetförbättringar och hastighetshöjning Modernisering av Säter station är slutförd

För drygt ett år sedan inleddes arbetet med att modernisera och tillgänglighetsanpassa bangården och perronger vid Säters Central. Ett arbete som nu är färdigt. Projektledaren Riitta Pettersson är stolt över resultatet:

- Ja, det vill jag understryka. Jag är både stolt och nöjd över att till de som kommer att använda den nya perrongen och dess entréer överlämna ett sådant bra och estetiskt tilltalande resultat. Jag måste erkänna att jag är extra nöjd med den visuella utformningen av projektet, säger Riitta Pettersson.
Vad är det då som har åstadkommits under den drygt ett år långa byggtiden. Bland annat har två spår förlängts vilket nu medger att längre tåg kan mötas inne på stationsområdet, vilket i sig ökar den totala kapaciteten för Dalabanan.
En av flera pusselbitar
- Vi ska inte heller glömma bort att vårt arbete i Säter är en pusselbit av många för att öka kapaciteten på Dalabanan. Vi har under det senaste året slutfört en rad andra åtgärder, bland annat en ny mötesstationen söder om Hedemora, Lustån samt åtgärder vid Hedemora station för att öka stråkets kapacitet, säger Riitta Pettersson.
I Säter har en helt ny, nio meter bred perrong ersatt den gamla som bara var tre meter bred. Dessutom har två hissar installerats för att förbättra framkomligheten till perrongen för de som har mycket bagage, funktionshinder eller annan skrymmande utrustning.
- Jag tycker att hela perrongen blivit väldigt fin. Den är, förutom de förbättringar vi har gjort med så kallade taktila mönster i marken för synskadade, också snyggt konstruerad. Våra landskapsarkitekter har gjort ett väldigt bra jobb.
Efter att järnvägsdelen nu slutförts fortsätter arbetet med att bygga gång- och cykeltunneln under väg 70.
Full tillgänglighet
Syftet med den nya tunneln är att förbinda Säters centrum för gående och cyklister med bland annat det populära kultur- och fritidsområdet Säterdalen.
-Det är också när den andra etappen är slutförd som vi kommer att nå full tillgänglighet enligt de krav som Trafikverket ställer. Då har vi bygg en anslutning som är fullt tillgänglighetsanpassad från Säters centrum till stationen. Istället för att som tidigare förflytta sig över väg 70 och ett antal filer kan funktionshindrade få en trygg och säker passage från Salutorget till Säters station. Då har vi kommit i mål, säger Riitta Pettersson.

Mer information om arbetet med gång- och cykeltunneln under väg 70 hittar du här