Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Underhåll av vägkanter

Vi underhåller vägkanter för miljö och säkerhet och i juni är det dags för Vasaloppsvägen.

Under juni kommer vi börja arbetet med att underhålla vägkanterna längs Vasaloppsvägen för att minska spridningen av den invasiva arten blomsterlupin. Slåtter och röjning förbättrar trafiksäkerheten när växtlighet som stör sikten försvinner. Dessutom förbättras vägens avvattning och dränering, och i sidoområdet kan nya livsmiljöer skapas som gynnar biologisk mångfald.

En inventering längs sträckan startar i början av juni och sedan utför vi slåtter längs vägkanterna i mitten av juni innan nya frön av blomsterlupinen kan spridas. I mitten av augusti slutför vi arbetet med att sanera längs sträckan.

Via länken kan du läsa mer om hur vi arbetar med underhåll av vägkanter för miljö och säkerhet.

Underhåll av vägkanter för miljö och säkerhet.