Logga in
Logga in

E45 Rengsjön–Älvros Grönt ljus för nya vägsträckan E45 Rengsjön–Älvros

Trafikverket går nu vidare med planerna för en ny sträckning av E45 mellan Rengsjön och Älvros, efter att regeringen beslutat att vägplanen vunnit laga kraft.

Målet med den nya dragningen är att göra sträckan mer trafiksäker och tillgänglig, minska restiden, uppfylla kraven för en Europaväg och anpassa vägen efter det omgivande landskapet.
Resultatet blir en besparing på cirka 2,2 mil, vilket är cirka 20 minuter i tidsvinst. Det blir stora förbättringar för många trafikanter, men kanske framför allt för gods- och tunga transporter.

Den nuvarande vägsträckan längs E45 mellan Rengsjön och Älvros är i mycket varierande skick. Bitvis är sträckan kurvig och har säkerhetsbrister i form av trånga passager och genomfart i tätortsmiljö. Vägbredden och bärigheten skiftar också. Den varierande standarden på vägen gör att sträckan är tidskrävande. Den nuvarande sträckningen för E45 kommer att finnas kvar och fortsatt vara i statlig drift.

Karta ny sträckning E45 mellan Rengsjön och Älvros