Logga in
Logga in

E45 Rengsjön–Älvros Vi förbereder den nya sträckningen av E45 mellan Rengsjön och Älvros

Vägplanen för den nya dragningen av E45 mellan Rengsjön och Älvros vann laga kraft i februari. Nu påbörjar vi arbetet med förberedelserna i området som behöver utföras innan bygget startar.

Med start den här veckan kommer Sweco, på uppdrag av Trafikverket, att befinna sig i området och utföra utsättning av vägområdet längs sträckan. Det betyder att vi bland annat kommer sätta upp käppar i anslutning till- eller inom fastighetsgränser för att markera kommande arbetsområde, vägområde och befintliga ledningar. Området behöver märkas ut för att Trafikverket, entreprenör och ledningsägare ska få möjlighet att utföra nödvändiga åtgärder innan byggstart.

Berörda fastighetsägare är kontaktade. Om du vistas i området; Vänligen plocka inte ner käpparna utan att först ta en dialog med projektet.

E45 mellan Rengsjön och Älvros är i mycket varierande skick. Bitvis är sträckan kurvig och har säkerhetsbrister i form av trånga passager och genomfart i tätortsmiljö. Vägbredden och bärigheten skiftar också. Den varierande standarden på vägen gör att sträckan mellan Rengsjön och Älvros är tidskrävande. Därför planerar Trafikverket att bygga en ny sträcka för E45.

Målen är att minska restiden, uppfylla kraven för en Europaväg och anpassa vägen efter det omgivande landskapet. Målet är också att förbättra trafiksäkerheten och göra sträckan mer tillgänglig.

Byggstart sker tidigast 2024.