Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Aktuellt läge

Vi närmar oss nu slutet med våra arbeten på Strömsundsbron för 2023. Justeringen av brons mitt har gått helt enligt plan, och vi lämnar bron efter städning under vecka 50.

De senaste tre åren har vi genomfört flera viktiga åtgärder för att säkerställa brons hållbarhet och funktionalitet. Dessa åtgärder är bland annat:

  • byte av 60 delkablar som håller upp bron
  • målning av räcke
  • nya belysningsstolpar
  • nya avvattningsrännor för kablarna
  • dämpare för kablarna (motverkar svängningar)
  • justering (höjning) av brons mitt.

Framöver, främst under 2024, planerar vi för ytterligare åtgärder för att uppnå BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron. Vi projekterar just nu för detta och sedan ska vi upphandla en entreprenör. Mer information kommer innan vi påbörjar arbetet på bron igen.

Tack för ditt tålamod!