Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Årets arbeten på bron avslutade

Upprustningen av Strömsundsbron är avslutad för i år. Nu förbereder vi inför arbetet med att höja bärigheten på bron som sätter igång nästa år.

Arbetet med att rusta upp Strömsundsbron är klart för i år. De senaste tre åren har vi genomfört flera viktiga åtgärder för att säkerställa brons hållbarhet och funktionalitet. Dessa åtgärder är bland annat:

 • byte av 60 delkablar som håller upp bron
 • målning av räcke
 • nya belysningsstolpar
 • nya avvattningsrännor för kablarna
 • dämpare för kablarna (motverkar svängningar)
 • justering (höjning) av brons mitt.

Vi höjer bärigheten på bron

Under 2024 och 2025 kommer vi höja bärighetsklassen på bron till en så kallad BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron. För att höja bärighetsklassen behöver vi:

 • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
 • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
 • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
 • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
 • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.

I januari handlar vi upp entreprenör för dessa åtgärder. Mer information och tidplan kommer framöver.