Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Strömsundsbron får fler förbättringar

60 nya snedkablar är på plats och under hösten gör vi en slutlig justering. Nästa år börjar ett arbete med att höja bärigheten på bron – upp till 74 ton (BK4).

Bytet av alla 60 snedkablar på bron blev klart 2022. Just nu pågår kompletterande arbeten:  

  • blästring och målning av räcken
  • nya belysningsstolpar
  • byte av upphängning för fjärrvärmeledningar
  • montering av avvattningsrännor
  • montering av dämpare på kablarna.

Dessa åtgärder beräknas bli klara under sommaren.

Höjden på brobanan justeras

Under hösten kommer vi att justera höjden på bron så att den rör sig som den ska. Det behöver vi göra för att undvika följdskador. Justering av höjden görs med att ändra kablarnas längd längst ner vid infästningen i bron. Arbetet kommer till stor del att pågå under bron och trafiken kan passera under tiden, dock i ett körfält med trafikljus och klocka. Eventuellt kan enstaka avstängningar av bron behövas och mer information om detta kommer i samband med de arbetena.

Bron ska hålla för de allra tyngsta fordonen – upp till

74 ton

Under 2024 och 2025 kommer vi höja bärighetsklassen på bron till en så kallad BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron. För att höja bärighetsklassen behöver vi:

  • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
  • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
  • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
  • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
  • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.

Under hösten kommer vi att projektera dessa åtgärder samt upphandla entreprenör.