Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Imorgon stänger vi ett körfält på Strömsundsbron

Nu är det dags att stänga av det södra körfältet på bron och börja arbetet med att höja bärighetsklassen till en så kallad BK4.

Arbetet med att höja bärigheten till en BK4 så att fordon upp till 74 ton får trafikera bron sätter nu igång. Imorgon torsdag stänger vi det södra körfältet på bron. Det kommer att vara avstängt till senare delen av hösten när vi tar vinteruppehåll. Trafiken regleras med trafikljus.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på bron samt till övriga trafikanter.

Åtgärder för att höja bärigheten

För att höja bärigheten till BK4 ska vi:

  • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
  • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
  • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
  • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
  • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.