Logga in
Logga in

E45, Strömsundsbron Nu startar vi arbetet på Strömsundsbron igen

Under 2024 och 2025 kommer vi höja bärighetsklassen på bron till en så kallad BK4, vilket innebär att fordon upp till 74 ton får trafikera bron.

Nästa vecka (vecka 13) börjar vår entreprenör etablera sig i området för att därefter sätta igång arbetet med att höja bärigheten på bron.

För att höja bärighetsklassen behöver vi:

  • åtgärda nitförband och ståldetaljer under bron
  • montera räcken mellan gång- och cykelväg och vägbana
  • anpassa gång- och cykelvägar till samma bredd
  • byta nio stycken fogar för att förbättra hållbarheten
  • förbättra övergångskonstruktionerna (anslutningarna mot väg) på båda sidor av bron.

Arbetet kommer att ske på en sida av bron i taget vilket då innebär att ett körfält stängs av. Vi startar arbetet på södra sidan och beräknar bli klara med den under hösten. Under vintern blir det byggpaus och sen startar vi igen med den norra sidan under våren 2025.

Trafiken regleras med trafikljus.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på bron samt till övriga trafikanter.