Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Hedenstorp-Månseryd, 2+2 väg

Vi planerar för en 2+2 sträcka mellan Hedenstorp och Månseryd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi planerar även för en ny trafikplats vid Klämmestorp samt ombyggnation av trafikplatsen vid Åsens gård.

Vad?

Vi planerar för att bygga om en ca 7 km lång vägsträcka till 2 filer i vardera riktning och med en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen och nästa samråd beräknas ske våren 2023.

Om projektet

Ny nationell plan 2022-2033

Den 13 juni 2022 fattade regeringen beslut om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur. För projektet innebär det att arbetet med vägplanen nu kan fortsätta enligt nedanstående tidsplan. 

Läs mer om regeringens beslut om nationell plan för transportinfrastruktur.

Nästa samråd är våren 2023

Under november/december 2021 hade vi ett samråd där vi tog in synpunkter från närboende och markägare. Under 2022 arbetar vi med vägplanen där vi även väger in de synpunkter som kommit in. 

Nästa samråd är våren 2023 då presenterar vårt förslag på vägens utformning. Under menyn Dokument hittar du allt material som har presenterats.

Karta för projektet.

Trafikverket är medvetna om de utmaningar som finns i Trafikplats Hedenstorp när det gäller framkomligheten. Utredningar runt detta pågår. En eventuell ombyggnad ingår inte i denna vägplanen.

Tidsplan

1 Samråd våren 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan hösten 2021

3 Samråd november/december 2021

4 Samråd våren 2023

5 Granskningshandling våren 2023

6 Fastställelseprövning hösten 2023–våren 2024

7 Planerad byggstart 2026-2028

Kontakt

Martina Handberg

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 76 28

Emma Samuelsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 80 73

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Caisa Wolff
Kommunikatör
Elisabeth Konnebäck