Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26/47, delen Mullsjö-Slättäng, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om befintlig väg mellan Mullsjö och Slättäng till en mötesfri väg. Vi gör det för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter.

Vad?

Sträckan Mullsjö-Slättäng blir mötesseparerad med mitträcke.

Varför?

Vi bygger om vägen för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Den fastställda vägplanen är överklagad och ärendet ligger hos regeringen för beslut.

Om projektet

Så här planeras vägen att byggas:

  • Från Mullsjö till Slättäng byggs vägen i huvudsak om i befintlig sträckning. Vid Broholm planeras en förbifart öster om Broholm. 
  • Sträckan som berörs är från cirkulationsplatsen i Mullsjö där väg 185 och 1798 möts till korsningen vid Slättäng där väg 26 och 47 delas. Sträckan är cirka 15 km.
  • Sträckan blir mötesseparerad med mitträcke.
  • Hastigheten blir 100 km/tim.
  • Vi planerar för en byggstart år 2026-2028 och en byggtid på 2-3 år.
  • Viltåtgärder med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan.
  • Gång- och cykelförbindelse planeras mellan Mullsjö och Broholm.

Klicka här för karta väg 26/47, delen, Mullsjö-Slättäng.

Tidsplan

1 Fastställd vägplan mars 2024

2 Förfrågningsunderlag för entreprenad 2024-2025

3 Byggstart 2026–2028

Film

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Tobias Johansson

projektledare

Telefon: 010-123 28 91

Martina Handberg

projektingenjör, Trafikverket

Telefon: 010-123 76 28

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: 010-123 54 51