Logga in
Logga in

Järnvägsstation och sjukhus kan samlokaliseras i Kiruna

Kiruna kommun har nu fattat beslut om att placera det nya sjukhuset intill den nya järnvägsstationen som ska byggas söder om Lombololeden.

– Vi har haft återkommande dialog med kommunen sedan förslaget kom tidigare i år och undersökt möjligheten att samnyttja ytor som till exempel parkeringar. Vi ser inga hinder med samlokalisering, det är en möjlighet att planera tillsammans med både kommunen och regionen för en väl fungerande infrastruktur, säger Marie Stenman, projektledare.

Den nya järnvägsstationen planeras att byggas i området söder om Lombololeden.
Beroende på vilken yta som kommer att behövas för sjukhus, stationsområde och resecentrum intill järnvägsstationen medför det eventuellt att Nikkaluoktavägen får en ny dragning runt stationsområdet.

Järnvägsplanen ska samrådas i vinter och ger alla chansen att tycka till.

–  Vi fortsätter arbetet med järnvägsplanen och tar in samlokaliseringen med sjukhuset i våra handlingar. Samråd planeras till årsskiftet 2022/2023. Vi jobbar för att möjliggöra en byggstart av stationen inom en femårsperiod efter järnvägsplanen blivit fastställd och bedömer att tidplanen kan hållas förutsatt att finansiering är löst, säger Marie Stenman.