Logga in
Logga in

Kiruna, ny järnvägsstation Samråd igång för ny järnvägsstation i Kiruna

Nu bjuder Trafikverket in till samråd om ett förslag till hur den nya järnvägsstationen i Kiruna ska utformas. I förslaget ingår också spårdragning till stationen och att flytta en del av Nikkaluoktavägen.

– I detta skede har vi tagit fram ett mer detaljerat planförslag inom den västra korridoren som vi beslutade om 2021. Vi visar mer detaljer när det gäller linjedragning för det nya spåret och utformning av själva stationen, säger Annika Larsson, projektledare.

Förslaget visar en järnvägsdragning som är cirka 7 kilometer lång och går längs väg 870 från Malmbanan i söder och in mot centrala Kiruna till ett stationsläge söder om Lombololeden.

– För att påverka miljön så lite som möjligt följer järnvägen väg 870 som redan utgör en barriär idag i landskapet, säger Annika Larsson.

Järnvägsstationen förses med en plattform där spåren kommer in på ömse sidor. Ett tak över plattformen skyddar väntande resenärer mot väder och vind. Utformningen på stationen gör det möjligt ta in ett långt nattåg och två kortare tåg samtidigt, alternativt två långa nattåg. För att nå plattformen och spåren byggs en tunnel under järnvägen.

I förslaget ingår också en omdragning av en del av väg 870, Nikkaluoktavägen för att skapa mer utrymme för det nya sjukhuset.

– Planförslaget möjliggör en samlokalisering med det nya sjukhuset som kommunen och regionen planerar. Vägen behöver flyttas en bit österut för att skapa utrymme väster om stationen både för sjukhus och eventuellt resecentrum, säger Annika Larsson.

Det är kommunen som ansvarar för en stationsbyggnad och ett eventuellt resecentrum. Likaså anslutande kommunala vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar.

Utöver järnvägen, järnvägsstationen och vägflytten ingår bland annat en ny faunapassage i planförslaget samt planskilda passager för skidspår, sommarled och skoterled.

Den 9 maj håller Trafikverket öppet hus på Scandic hotell i Kiruna och visar upp planförslaget.

– Vi hoppas på få in värdefulla synpunkter under samrådet. Synpunkter kan lämnas till oss fram till den 2 juni och enklast lämnar man dem via vår samrådsportal, säger Annika Larsson.

Kontakt

Annika Larsson

Delprojektledare

Telefon: +46 10-123 65 28

Kiruna ny järnvägsstation

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om den nya järnvägsstationen i Kiruna: