Logga in
Logga in

Kiruna, ny järnvägsstation Trafikverket bjöd in till öppet hus

Cirka 150 personer hade sökt sig till Scandic hotel när Trafikverket höll öppet hus för att visa sitt förslag till placering av en ny järnvägsstation och spår i Kiruna.

Samråd pågår för Trafikverkets förslag till järnvägsplan för en ny station och spårdragning. Den 9 maj hölls ”Öppet hus” där förslaget presenterades för allmänheten. Förslaget innebär en centrumnära placering strax söder om Lombololeden och öster om bostadsområdet Lombolo.

– Den nya stationen planeras cirka 600 meter från nya centrum och ger goda möjligheter till att både transportera sig mellan olika mål och den fortsatta utvecklingen av Kiruna. Och för att påverka miljön så lite som möjligt följer järnvägen väg 870 som redan utgör en barriär idag i landskapet, säger Annika Larsson, projektledare.

En VR-modell blev ett populärt inslag bland besökarna. Där kunde man uppleva stationsområdet och kika in i plattformsbyggnaden som planeras mellan spåren.

– Tanken är att plattformsbyggnaden ska skydda väntande resenärer mot väder och vind. Sen är det kommunen som ansvarar för en stationsbyggnad med service och eventuellt resecentrum, säger Annika Larsson.

Även Kiruna kommun fanns på plats under tillställningen för att visa hur de planerar för ytan mellan stationen och Lombolo. Där är det möjligt att placera både ett resecentrum och sjukhus. En förutsättning är att en del av vägen mot Nikkaluokta (väg 870) flyttas en bit österut. Därför ingår även en vägflytt i järnvägsplanen.

– Det är ungefär en kilometer av sträckan närmast Lombololeden som behöver flyttas för att möjliggöra en samlokalisering, säger Annika Larsson.

Trafikverket hoppas på en Byggstart 2025-2026. Med den starten skulle en färdig anläggning kunna vara på plats 2029. Men innan dess är det en del arbete kvar med järnvägsplanen.

–  Vi kommer att gå igenom och bemöta de synpunkter vi får in under samrådet. Sen ska järnvägsplanen granskas av allmänheten innan den kan skickas in för att fastställas. Men innan planen kan fastställas behöver finansieringsfrågan med LKAB gällande att bygga ett nytt spår vara löst, säger Annika Larsson.

Synpunkter på Trafikverkets förslag kan lämnas fram till den 2 juni.