Logga in
Logga in

Ännu en sträcka klar längs väg 395

Nu är den 11 kilometer långa sträckan mellan Junosuando och Masugnsbyn färdigbyggd. En ny bro har byggts över Leppäjoki.

Vägen har breddats och förstärkts för att klara de tunga malmtransporterna som kör från gruvan i Kaunisvaara.

– Byggandet har flutit på bra helt enligt plan och det känns bra att ännu en deletapp är klar på väg 395. Vi vet att det har varit stökigt för trafikanterna med många byggen igång samtidigt i området, säger Jens Engberg, projektledare.

I närheten pågår fortfarande byggnationer. I Junosuando by och på hela sträckan fram till Palokorva pågår arbeten fram till hösten 2023. Bron över Tärendö älv är nästan klar och kan öppna för trafik i oktober. Med start nästa år ska även sträckan Autio-Anttis få en upprustning, och senare ska en ny bro över Torne älv i Autio börja byggas. Några passager för vilt och friluftsliv återstår också innan projektet som omfattar 16 mil ombyggd väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara kan avslutas.

Kontakt

Jens Engberg

Telefon: +46 10-123 41 85