Logga in
Logga in

Nya bron över Tärendö älv öppnar

Trafikverket har byggt en ny bro över Tärendö älv väster om Junosuando. Bron öppnar för trafik den 9 november. Nu behövs inga trafikljus och alla fordon kan mötas på bron.

Den nya bron öppnar för trafik den 9 november och är betydligt bredare samt klarar tyngre fordon än vad den gamla gjorde. Dessutom så har trafikljusen som tidigare fanns på plats för att reglera trafiken har tagits bort.

–  Det känns bra att ytterligare en viktig sträcka på 395:an nu är klar. Framkomligheten har blivit betydligt bättre eftersom alla trafikslag inklusive de tunga malmtransporterna kan mötas på den nya bron som är 8 meter bred. Bron har också fått en högre bärighetsklass, säger Peder Bergman, projektledare på Trafikverket.

Utöver själva bron så har ungefär 4,3 kilometer av väg 395 intill bron breddats och förstärkts. Vägen har också fått totalt fem parkeringsfickor på båda sidor av vägen.

– De är större än standard med hänsyn till de stora malmtransporterna, säger Peder Bergman.

Under vintern kommer arbetet med att riva den gamla bron att påbörjas. Den nya bron är byggd söder om den gamla på väg 395, som en del av 16 mil upprustad väg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Av alla sträckor som ska åtgärdas för att anpassa vägen till malmtransporterna återstår cirka 3 mil väg. Byggnation pågår på sträckan Palokorva-Junosuando och genom Junosuando by. Nästa år planeras start för Autio-Anttis. En ny bro ska även byggas i Autio över Torne älv. 

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39