Logga in
Logga in

Väg 395, Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara Bättre bärighet och ökad trafiksäkerhet mellan Palokorva och Junosuando

Trafikverket har nått ännu en milstolpe för väg 395 och projektet Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara. Sträckan Palokorva-Junosuando är färdigbyggd och har fått bättre framkomlighet och blivit mer trafiksäker.

Även sträckan vidare genom Junosuando by är så gott som klar. Sträckorna som tillsammans utgör cirka 11 kilometer väg har förstärkts och breddats. Vägen har fått högsta bärighet för att klara tyngre fordon.

— På sträckan mellan Palokorva och Junosuando har vi, utöver förstärkningen, byggt erosionsskydd öster om Junosuando samt en trumförlängning och bullervall nära Tornefors. Vi har även byggt ett flertal nya parkeringsfickor och vägräcken har bytts ut och förlängts, säger Lisa Nordmark, projektledare vid Trafikverket.

I Junosuando by kvarstår några mindre arbeten som utförs 2024 vid sidan av vägen, bland annat bullerskyddsåtgärder och slänter.

Sträckan genom Junosuando by slutbesiktas sommaren 2024 och har förutom förstärkningsåtgärderna även fått en ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder.

De åtgärder som sen återstår inom projektet Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara är att färdigställa sträckan Autio-Anttis längs väg 395, bygga en ny bro över Torne älv vid Autio på väg 99, samt bygga viltstängsel och passager på väg E45 mellan Svappavaara och Vittangi. Alla byggnationer beräknas vara klara år 2026.

Kontakt

Lisa Nordmark

Projektledare

Telefon: +46 10-124 31 83