Logga in
Logga in

Cirkulationsplatsen vid Ekebykorset är klar för trafik

Nu är ombyggnationen av Ekebykorset i Karlskoga färdig. Den nya cirkulationsplatsen är klar för trafik och på plats finns nu en säkrare trafiklösning som ska öka tryggheten för alla trafikanter.

Vi har plockat bort alla tillfälliga trafikanordningar och trafiken rullar som den ska vid Ekebykorset.

– Arbetet under året har gått bra och det känns skönt att trafikanterna nu fullt ut kan få nyttja det vi byggt under de här åren, säger projektledare Nicklas Broberg.

Från korsning till cirkulation

Vi har byggt om korsningen som tidigare fanns på platsen eftersom vi ville förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten vid Ekebykorset. Den nya cirkulationsplatsen har utformats för att värna om alla trafikanter.

När projektet inleddes var planen att bygga en gång- och cykeltunnel under E18. På grund av markförhållanden och ökade kostnader blev tunnelbygget inte längre genomförbart. Under projektets gång har trafiklösningen utformats till att bli en cirkulationsplats med övergångspassage i plan intill cirkulationen samt närliggande busshållplatser.

– Det är alltid en svår prioritering med de pengar Trafikverket har och idag finns tyvärr inte pengar till en gång- och cykeltunnel. Vi har en bra dialog med Karlskoga kommun och har förståelse för att kommunen ville se en annan lösning. Men nu har vi en korsning som är säkrare än tidigare, säger Rami Yones regional direktör.

I samarbete med Karlskoga kommun har vi valt att sänka hastigheten in i cirkulationen till 40km/h. Den här lösningen tar hänsyn till ett så bra trafikflöde som möjligt på E18.​

Några mindre arbeten återstår

De flesta trafikanter som passerar den nya cirkulationen kommer uppleva den som färdigbyggd. Däremot så återstår några mindre arbeten, varav några kommer att genomföras under våren 2024.

– Vi ska bland annat göra mindre återställningsarbeten inom det arbetsområde som påverkats. Men för de flesta kommer det ändå att uppfattas som om vi är klara, säger Nicklas Broberg.

Under 2024 är det även planerat att Karlskoga kommun ska smycka cirkulationen med ett konstverk.