Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Arbete dygnet runt under tågstopp Malmö-Lund

Vid midnatt 19 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö C och Lund C. Då står Fyrspårets team redo att starta arbetet med att kapa gamla spår och koppla in ett nytt dubbelspår mellan Lund och Flackarp.

Det första som händer tidigt på morgonen 19 september är att de gamla spåren kapas på två ställen, dels vid Klostergården i Lund och dels i Flackarp, strax norr om Hjärup. På dessa platser kommer vi att arbeta dygnet runt under det tio dagar långa tågstoppet.

Inkopplingar vid Klostergården och Flackarp

Det är cirka 2,5 kilometer ny dubbelspårig järnväg som ska kopplas in. Spåren är har byggts väster om de gamla spåren. Vid Klostergården i Lund finns sedan tidigare nybyggda växlar som ska leda ihop fyra spår till två så småningom. Växlarna byggdes vid förra tågstoppet och kommer nu till användning när de nya spåren kopplas in. Vid Klostergården blir det också en hel del markarbeten när ny banvall byggs i samband med inkopplingen.

Blivande  Klostergårdens station vid Åkerlund & Rausings väg i Lund. Här ska gamla spår rivas och nya spår kopplas in. Under hösten ska en ny banvall och två nya spår byggas i samma läge som de gamla spåren, de som har mörkare makadam.

​​​​Vid Flackarp görs i stort sett samma operation. Där ska nya spår kopplas ihop med det tillfälliga spåren som kommer från Malmöhållet. I Flackarp finns idag växlar i skarven mellan tillfälliga och befintliga spår, de har använts för arbetståg till Fyrspårsbygget. Dessa växlar rivs nu och istället kopplas de nya och tillfälliga spåren ihop utan växlar.

På båda ställena ska också kontaktledningarna justeras så att de följer den nya spårlinjen. Signaler från de gamla spåren ska även flyttas över till de nya spåren. Och innan tågen kan släppas på måste förstås allt testas; signaler, växlar och annan teknisk utrustning. Efter midnatt 28 september ska tågen rulla som vanligt igen mellan Lund och Malmö.

Gammal räls återvinns och får nytt liv

Dubbelspåret som tågen kört på tidigare kommer att rivas och bygg​as upp igen, så att det nästa höst är fyra helt nya spår på sträckan. Material från de gamla spåren tar vi till vara, det som kan återanvändas får nytt liv någon annanstans i järnvägssverige. Cirka 8 000 meter räls kommer att fraktas bort under tågstoppet och köras till Trafikverkets materiallager där den kontrolleras och slipas. Även slipers och makadam från den gamla banvallen kommer att återanvändas.

Arbete dygnet runt – risk för störande buller

Sammanlagt kommer cirka 90 personer att arbeta i skift under tågstoppet. Hela tiden är minst ett 30-tal järnvägsbyggare igång, dag som natt. Arbetet under tågstoppet är väl förberett och koordinerat in i minsta detalj. Vi kommer att utnyttja de tio dygnen maximalt och arbetar dygnet runt för att hinna riva och bygga nya spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund. Mest intensivt är arbetet vid Klostergården där det finns risk för störande buller.

Trafikverkets underhållsentreprenör kommer också att utnyttja tågstoppet för underhållsarbeten, de ska till exempel arbeta i spåren vid armaturkurvan strax söder om Lund C. Även det arbete kan upplevas som störande.

Här i Flackarp ska växlarna rivas och de tillfälliga spåren fogas ihop med de nya spåren utan växlar. Det blir en lite annorlunda spårlinje jämfört med tidigare. De nya spåren är de med ljus makadam, de ska kopplas ihop med de tillfälliga spåren som har lite mörkare makadam.