Logga in
Logga in

Tågstopp Malmö–Lund

22 september till och med 1 oktober stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund när nya Fyrspåret kopplas in. Kan du undvika resor under stoppet slipper du påverkas och du underlättar för de som måste resa.

I månadsskiftet september/oktober är det dags för det sista stora tågstoppet i Fyrspårsprojektet. Det färdigbyggda Fyrspåret genom Åkarp och Hjärup kopplas in och öppnas för trafik. Under stoppet öppnas även nya spår mellan Hjärup och Lund, och de östra spåren genom Arlöv. De ombyggda stationerna i Åkarp och Hjärup, och den andra plattformen på Burlövs station öppnas också efter tågstoppet.

Så påverkas trafiken mellan Malmö och Lund

Inga tåg tåg går Malmö C och Lund C från 22 september till och med 1 oktober. Alla tåg norrifrån stannar och vänder vid Lund C, och alla tåg från söder stannar vid Malmö C. Vissa fjärrtåg och godståg kör annan väg, via Lommabanan.

Lommabanan är öppen men persontrafiken Malmö C - Kävlinge - Åstorp berös eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från Södra stambanan. Det innebar att Pågatågen endast kör på Lommabanan och Söderåsbanan under rusningstid, morgon och eftermiddag.

Extra långt tågstopp för Åkarp och Hjärup

När tågtrafiken släpps på igen efter inkopplingen den 2 oktober kör tågen på två spår de första sju dagarna. Orsaken är arbeten vid ena plattformen i Hjärup och att de tillfälliga spåren rivs, det gör att de två östra spåren inte kan öppnas förrän 8 oktober. Tågen går alltså mellan Malmö och Lund men inga persontåg stannar i Åkarp och Hjärup.

Kan du stanna hemma?

Om du kan undvika att resa under tågstoppet, eller jobba hemma, påverkas du mindre och underlättar för dem som måste resa. Tågstoppet kan också påverka trafiken på andra banor i Skåne. Tänk också på att det blir tätare trafik på vägarna eftersom fler pendlar med bil. 

Res med ersättningsbussar under stoppet

Skånetrafiken organiserar ersättningstrafiken under tågstoppet och ett stort antal bussar kommer att köra resenärer mellan stationsorterna som berörs. Direktbussar kör mellan Malmö C och Lund C och en linje för ersättningstrafik kör in till Arlöv (Burlöv), Åkarp och Hjärup.

Tågbussar kör också på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) berörs också av tågstoppet.

Aktuell reseinformation finns i Skånetrafikens app och i andra tågbolags kanaler.

Tågstoppets exakta tider:

  • Totalstopp Malmö C – Lund C: 22 september, 04.30 – 2 oktober, 04.30
  • Inga tågstopp i Åkarp och Hjärup (trafik på två spår): 2 oktober – 8 oktober, 06.00
  • Trafik på alla fyra spår: från 8 oktober
En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till oss

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg